Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PODATEK VAT
VAT EKSPERT - wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 r.

Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego pomoże uczestnikom uniknąć ryzyk i zagrożeń w zakresie rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym. Podczas spotkania trener wyjaśni:

 • jak odliczyć podatek VAT w świetle wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej w 2023 r.?
 • jak rozliczać transakcje międzynarodowe po licznych zmianach w VAT? Jak nie popełnić błędu?
 • co zrobić z fakturą zawierającą błędy?

Na szkoleniu zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem analizy najważniejszych wyroków i interpretacji urzędowych dotyczących VAT w 2022 i 2023 roku.

Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

17 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

10 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

5 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Faktury VAT - dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT:

 • błędy dużej i małej wagi w treści faktury,
 • puste faktury, faktury wystawione przedwcześnie,
 • jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową,
 • faktura w walucie, przeliczenie kursów,
 • faktura korygującą VAT in plus i in minus,
 • faktury elektroniczne - jak wystawiać i przechowywać, data otrzymania,
 • paragon fiskalny a faktura VAT.

2. Rozliczanie podatku VAT - dylematy i najczęstsze błędy:

 • rozpoznanie obowiązku podatkowego - jak prawidłowo określić datę dokonania dostawy i wykonania usługi,
 • obowiązek podatkowy VAT przy refakturowaniu,
 • odwrotne obciążenie - metoda rozliczenia i dokumentowania transakcji,
 • podstawa opodatkowania - co wliczamy do kwoty objętej VAT,
 • korekty VAT - kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania,
 • rabat pośredni - czy można zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT
 • wątpliwości dotyczące płatności w formule split payment,
 • stawki VAT - kontrowersje dotyczące klasyfikacji wyrobów i usług, czy banan jest podobny do jabłka, czy napój z aloesu to sok owocowy,
 • transakcje złożone - jakie czynności wykonuje podatnik, kiedy mamy do czynienia z jednolitą transakcją.

3. Odliczenie podatku VAT - zakazy, wyjątki, kontrowersje:

 • warunki jakie muszą być spełnione do odliczenia VAT,
 • terminy odliczenia VAT - kiedy na odliczenie jest już za późno,
 • usługi gastronomiczne i cateringowe - kiedy odliczamy VAT,
 • odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych,
 • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT - reguły należytej staranności,
 • biała lista podatników VAT,
 • zagraniczny podatek VAT - ujęcie w polskich księgach i rejestrach.

4. Transakcje międzynarodowe:

 • jakie czynności kwalifikują się do eksportu, WDT i WNT,
 • kiedy ciągłość transakcji jest przerwana - przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT,
 • dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT i eksportu, nowe regulacje wchodzące w życie od 2022 r.,
 • miejsce opodatkowania czynności objętych VAT - dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych,
 • transakcje łańcuchowe i trójstronne - która dostawa jest ruchoma.

5. Kontrole rozliczeń podatku VAT, kary za nieprawidłowości:

 • źródła pozyskiwania informacji przez KAS - JPK, STIR, MDR,
 • kto jest narażony na kontrole podatkowe w pierwszej kolejności,
 • rodzaje kar za nieprawidłowości VAT,
 • jak zachować się podczas kontroli i jakich błędów uniknąć?

6. Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące VAT opublikowane w 2022 r. i w 2023 r.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].