Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r.
Nadchodząca rewolucja w fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
 27 maja 2019

Celem szkolenia jest omówienie istotnych zmian dotyczących podatku VAT wchodzących w życie w 2019 r. Zmiany te dotyczą m.in. fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, wprowadzania kas online, konsekwencji ich wprowadzenia oraz likwidacji prawa wieczystego użytkowania gruntów, raportowania schematów podatkowych oraz projektowanej likwidacji JPK_VAT oraz deklaracji VAT.

Od kwietnia 2019 r. wszystkie podmioty publiczne będą zobowiązane do umożliwienia sprzedawcom (w ramach zamówień publicznych) wystawiania i przesyłania faktur w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym. Konsekwencją będzie nie tylko konieczność stworzenia systemów informatycznych pozwalających na odbiór takich faktur, lecz również znaczne koszty dostosowania ewidencji księgowych do odbioru faktur elektronicznych.

Zmiany wchodzące w życie od 1 maja 2019 r. dotyczące kas online będą pośrednio odnosić się do wszystkich podatników stosujących tego rodzaju ewidencję. Ministerstwo wprowadza bowiem nowe przepisy dotyczące zwrotu kwot na zakup kas rejestrujących, odmienne terminy ewidencjonowania zaliczek w kasie fiskalnej, a także projektuje wprowadzenie obowiązku wystawiania paragonów z NIP.

W trakcie szkolenia zostaną również przedstawione obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych, regulacje związane z likwidacją prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz jaki jest ich wpływ na stosowanie przepisów ustawy o VAT.

Szkolenie umożliwi również aktualizację wiedzy dotyczącej wystawiania faktur oraz refakturowania, ze szczególnym uwzględnieniem refakturowania w usługach najmu i dzierżawy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Fakturowanie:
 • Kiedy należy wystawić fakturę?
 • Kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktury?
 • Czy na rzecz podmiotu gospodarczego można nie wystawiać faktury?
 • Jak należy udokumentować świadczenie na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, gdy nie posiada się kasy fiskalnej? Czy można wówczas nie wystawiać faktury?
 • Czy paragon fiskalny może pełnić rolę faktury?
 • Błędy na fakturach – jak je poprawiać?
 • Różnica pomiędzy korektą a notą?
 • Czy każda pomyłka może być poprawiona notą korygującą?
 • Jak i kiedy poprawić stawkę lub kwotę VAT na fakturze?
 • Faktura korygująca sprzedaż do „zera”.
 • Ujmowanie faktur korygujących sprzedaż i nabycie.
 • Duplikat faktury – kiedy należy wystawić?
 • Duplikat faktury terminy wystawiania i skutki przy otrzymaniu
 • Faktury zaliczkowe a faktury proforma – skutki podatkowe?
 • Anulowanie faktury – jak to zrobić, w jakich sytuacjach i kiedy?
 • Faktura VAT marża, kiedy można wystawiać i czy warto?
 • Faktura przesyłana elektronicznie - co to znaczy?
 • Zgoda na otrzymywanie i przesyłanie faktur elektronicznie.
 • Jakie podmioty publiczne będą obowiązane do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od 2019 r.?
 • Do jakich umów będą stosowane faktury elektroniczne?
 • Czy powyższe dotyczy tylko zamówień na kwotę ponad 30.000 euro?
 • Jak będzie działał system przesyłania takich faktur?
 • Jakie zmiany dotkną j.s.f.p. w zakresie fakturowania elektronicznego?
 • Refakturowanie - kiedy jest niezbędne, a kiedy możliwe?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby refakturować media (woda, nieczystości, ogrzewanie) przy sprzedaży usług najmu i dzierżawy?
 • Stawka podatku dla refakturowania?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu?
 • Kiedy można odliczyć podatek naliczony od faktur zakupowych związanych z refakturowaniem?
 1. Podzielona płatność (split payment) – zagadnienia problemowe:
 • Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
 • Jakie podmioty mogą stosować, a jakie mogą nie stosować podzielonej płatności?
 • Konsekwencje zapłaty na rzecz podmiotu nieposiadającego rachunku VAT.
 • Omyłkowe otrzymanie przelewu a split payment.
 • Czy można stosować do jednej faktury zapłatę w formie split payment i równocześnie inne formy płatności?
 • Czy możliwa jest zapłata wyłącznie podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności?
 1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w j.s.f.p.:
 • Cel nowych regulacji.
 • Podmioty zobowiązane do raportowania.
 • Przedmiot raportowania – schematy podatkowe.
 • Terminy raportowania i właściwe formularze.
 1. Ważne zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 maja 2019 r.

Jednostki samorządu terytorialnego a kasy rejestrujące w 2019 r.:

 • Zmiana ustawy o VAT i nowe rozporządzenia wykonawcze dot. kas fiskalnych.
 • Kasy online i Centrale Repozytorium Kas.
 • Terminy wprowadzania kas online dla poszczególnych branż działalności gospodarczej, m.in.:
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi krótkotrwałego zakwaterowania,
 • usługi budowlane (w tym refakturowanie).
 • Obowiązek stosowania kas online a możliwość ewidencjonowania sprzedaży na kasach z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
 • Odliczenia i zwroty na zakup kas online.
 • Odliczenia i zwroty dotyczące podatników nabywających kasy online posiadających już kasy rejestrujące.
 • Odliczenia i zwroty dotyczące podatników posiadających już kasy online i nabywające inne kasy online.
 • Paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania.
 • Paragon fakturą „uproszczoną”.
 • Propozycje zmian dotyczących obowiązkowego podawania NIP na paragonie fiskalnym.
 • Paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT.
 • Istotna zmiana terminów fiskalizacji zaliczek, zadatków, przedpłat w kasie fiskalnej.
 • Korekty, rabaty, zwroty, pomyłki, anulowania transakcji w kasie fiskalnej.
 • Do kiedy będzie można użytkować kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii?
 • Kasy fiskalne w j.s.t. w 2019 r.
 1. VAT od nieruchomości – zmiany przepisów i najnowsze orzecznictwo:
 • Konsekwencje w VAT ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
 • Czy każde przekształcenie będzie nieopodatkowane?:
 • przekształcenia praw niepodlegające opodatkowaniu,
 • kiedy wystąpi podatek?,
 • podstawa opodatkowania,
 • zwolnienie, stawka podatku 22%, czy może 23%,
 • czy trzeba, a jeśli tak to kiedy wystawić fakturę?
 • Obowiązek podatkowy od zaliczek związanych z najmem w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT, VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Data szkolenia: 27 maja 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Golden Floor Centrum, Sienna 39
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.