Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
VAT w podmiotach leczniczych w 2019 roku
 19 listopada 2019

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie podatku VAT istotnych z punktu widzenia jednostek służby zdrowia szczególności w szkoleniu zostaną omówione zasady stosowania i zakres zwolnień z podatku VAT w odniesieniu usług medycznych i usług paramedycznych.

W szkoleniu zostaną omówione również inne problemy dotyczące stosowania przepisów o podatku VAT (obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, terminy odliczania podatku naliczonego, podatek naliczony od pojazdów samochodowych) przez jednostki służby zdrowia w szczególności problem refaktury mediów przy świadczeniu usług wynajmu pomieszczeń, opodatkowania czynności nieodpłatnych, rozliczenia podatku naliczonego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących proporcji i korekty odliczonego podatku naliczonego, dokumentowania (faktury, e-faktury i kasy fiskalne) oraz obrotu surowcami wtórnymi.

W szkoleniu przedstawione zostanie również istotne orzecznictwo dotyczące omawianych kwestii.

Przedstawione zostaną także rewolucyjne zmiany w kontrolowaniu rozliczeń podatku VAT od 1 lipca 2018 r. – Jednolity Plik Kontrolny. W szkoleniu przedstawione zostaną również planowane zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2019 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rachunek VAT w podmiotach leczniczych od lipca 2019 roku:

 • Jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 • Dla których podatników Split Payment będzie  obligatoryjny?
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.
 • Fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,

2. Zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem wdrożenia struktur JPK w podmiotach leczniczych, omówienie nowych faktur elektronicznych i struktury JPK-vDEK:

 • Moment dokonania dostawy towarów. Moment wykonania usługi: JPK_MAG, JPK_VAT/JPK-vDEK.
 • Obowiązek podatkowy. Właściwa data sprzedaży na fakturze: JPK_VAT/ JPK-vDEK, JPK_FA
 • Zaliczki. Metoda kasowa w odwrotnym obciążeniu: JPK_WB, JPK-vDEK.
 • Refakturowanie : JPK_VAT/ JPK-vDEK, JPK_FA.
 • Podstawa opodatkowania. Koszty  dodatkowe. Korekta podstawy opodatkowania :JPK_MAG, JPK_VAT/ JPK-vDEK.
 • Odwrotne obciążenie. Korekta odwrotnego obciążenia: JPK_MAG, JPK_VAT/ JPK-vDEK.
 • Faktura od firmy wykreślonej z rejestru VAT: JPK_VAT/ JPK-vDEK.
 • Faktura do paragonu po zmianach od 1 lipca 2019 r.: JPK_FA.
 • Kasy fiskalne on-line : od kiedy JPK_Paragon?

a. Wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej – nowe wymogi.

b. Skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami.

c. Czy zmienią się zasady w przypadku wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

d. Terminy wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących w poszczególnych branżach w latach 2019 – 2020.

3. Ewidencje podatników VAT –„BIAŁA” „CZARNA” I „SZARA” LISTA, aspekty techniczne weryfikacji, nowe narzędzia weryfikacji kontrahenta:

 • Rejestr podatników wykreślonych i przywróconych do rejestru (CZARNA I SZARA LISTA” – ułomne funkcjonalności.
 • Zaświadczenia o rozliczeniu podatku z wystawionej przez dostawcę lub usługodawcę faktury.
 • Rejestru podatników VAT czynnych z numerami rachunków bankowych; sankcja w CIT/VAT za zapłatę na niezgłoszony rachunek czy konieczność powiadamiania US o zapłacie na rachunek niezgłoszony.
 • Sankcje za błędy w nowej strukturze JPK-vDEK.
 • Nowe dane obowiązkowo przesyłane do Ministerstwa Finansów przez administrację rządową i samorządową.

4. Obowiązek podatkowy w podmiotach leczniczych w 2019 roku:

 • Rozliczenia z NFZ a powstanie obowiązku podatkowego.
 • Obowiązek podatkowy z tytułu badań klinicznych.
 • Obciążenie pacjenta nieubezpieczonego za leczenie a podstawa opodatkowania.
 • Rozliczenie najmu oraz dzierżawy w tym refaktury mediów.
 • Obowiązek podatkowy w przypadku zakupu badań laboratoryjnych z zagranicy.
 • Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w tym dostaw komórek krwi.
 • Stosowanie zwolnienia z VAT przez jednostki spoza sektora podmiotów leczniczych.
 • Gotowość do wykonywania świadczeń medycznych.
 • Badania wstępne, okresowe , kontrolne - wyjątki opodatkowane stawką 23%.
 • Transport sanitarny kiedy zw a kiedy 8%.
 • Odwrotne obciążenie przy zakupie i sprzedaży.

5. Pozostałe zmiany w podatku VAT od 2019 roku oraz obowiązujące od 2019 roku stawki VAT.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia
Data szkolenia: 19 listopada 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kielce, Hotel Tęczowy Młyn, ul. Zakładowa 4
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Małgorzata Rzeszutek

 

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych  .

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.