Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku
 26 lutego 2020

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.Rachunek VAT w podmiotach leczniczych:

 • Jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 • Dla których podatników Split Payment jest  obligatoryjny?
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.
 • Faktury od  lekarzy a „split payment”.

2. Zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem wdrożenia struktury JPK -FA w podmiotach leczniczych:

 •  Obowiązek podatkowy. Właściwa data sprzedaży na fakturze :JPK_VAT oraz dodatkowe sformułowania przy mechanizmie podzielonej płatności.
 • Refakturowanie : JPK_VAT, JPK_FA.
 • Odwrotne obciążenie. Korekta odwrotnego obciążenia  w okresie przejściowym październik/listopad.
 • Faktura do paragonu po zmianach od 1 stycznia 2020 r.: JPK_FA.

3. Kasy fiskalne on-line : od kiedy JPK_Paragon?

 • Wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej – nowe wymogi.
 • Skutki dla nabywcy, w przypadku uzyskania faktury niezgodnie z nowymi zasadami.
 • Czy zmienią się zasady w przypadku wystawiania faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 • Terminy wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących w poszczególnych branżach w latach 2020– 2021.

4. Ewidencje podatników VAT –„BIAŁA” „CZARNA” I „SZARA” LISTA, aspekty techniczne weryfikacji, nowe narzędzia weryfikacji kontrahenta:

 • Rejestr podatników wykreślonych i przywróconych do rejestru (CZARNA I SZARA LISTA” – ułomne funkcjonalności.
 • Zaświadczenia o rozliczeniu podatku z wystawionej przez dostawcę lub usługodawcę faktury.
 • Rejestru podatników VAT czynnych z numerami rachunków bankowych; sankcja w CIT/VAT za zapłatę na niezgłoszony rachunek czy konieczność powiadamiania US o zapłacie na rachunek.
 • Nowe dane obowiązkowo przesyłane do Ministerstwa Finansów przez administrację rządową i samorządową.

5. Zniesienie deklaracji VAT:

 • Nowy obowiązek składania deklaracji wraz ewidencją VAT od kwietnia 2020 r. i lipca 2020r. (JPK_VDEK).
 • Jakie nowe informacje będą przekazywane w JPK_VDEK?
 • Czy wszyscy podatnicy będą musieli jednocześnie rozpocząć składanie JPK_VDEK, czy dla niektórych podmiotów będą przepisy przejściowe?
 • Kiedy będzie nakładana nowa kara pieniężna za błędy w JPK_VAT?
 • Czy ostatecznie zostanie utworzony Centralny Rejestr Faktur?

6. Obowiązek podatkowy w podmiotach leczniczych w 2020 roku:

 • Rozliczenia z NFZ a powstanie obowiązku podatkowego.
 • Obowiązek podatkowy z tytułu badań klinicznych.
 • Obciążenie pacjenta nieubezpieczonego za leczenie a podstawa opodatkowania.
 • Rozliczenie najmu oraz dzierżawy w tym refaktury mediów.
 • Obowiązek podatkowy w przypadku zakupu badań laboratoryjnych z zagranicy.
 • Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w tym dostaw komórek krwi.
 • Stosowanie zwolnienia z VAT przez jednostki spoza sektora podmiotów leczniczych.
 • Gotowość do wykonywania świadczeń medycznych.
 •  Badania wstępne, okresowe , kontrolne- wyjątki opodatkowane stawką 23%.
 • Transport sanitarny kiedy zw a kiedy 8%.

7.Nowa matryca stawek VAT od kwietnia 2020 roku oraz Wiążąca Informacja Stawkowa jako nowe narzędzie dla podatników.

8. Indywidualny Rachunek Podatkowy od 2020 roku dla każdego podatnika.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia
Data szkolenia: 26 lutego 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, Hotel HOLIDAY INN, ul. Grodzka 36
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Małgorzata Rzeszutek

 

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych  .

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.