Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT w ochronie zdrowia
VAT w podmiotach leczniczych w 2021 roku

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych podmiotów leczniczych, rozliczających podatek VAT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2020 i 2021 roku również w wyniku pandemii oraz do których należy się przygotować. 

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Małgorzata Rzeszutek

  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

4 marca 2021

16 marca 2021

26 marca 2021

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.Stosowanie przez podmiot medyczny nowej struktury JPK-v7m w kontekście zamknięcia roku i rozliczenia podatku VAT:

a)  weryfikacja transakcji pod kątem grup towarowo-usługowych za okres październik-grudzień,
b) analiza  sprzedaży fiskalizowanej z punktu widzenia oznaczeń w JPK v7m i zgodności z paragonami i fakturami do paragonów,
c) zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione , jakie najczęstsze typy błędów wymagają korekty,
d) Centralny Rejestr Danych Podatkowych i jego zastosowanie przez urzędy skarbowe w zakresie analizy danych wysyłanych przez podmioty medyczne w JPK.

2. Zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r. i ich zastosowanie w podmiocie medycznym:

a) Zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej:

- warunek rozliczenia korekt in minus przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia,
- dokumentacja uprawniająca do rozliczenia wystawionej korekty,
- skutki dla nabywcy towarów lub usług – obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez oczekiwania na fakturę korygującą.

b) Zasady rozliczania faktur korygujących.
c) Kursy walut – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
d) WIS – wprowadzenie terminu ważności WIS.
e) Wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego.
f) Usługi noclegowe – odliczenie podatku naliczonego przy usługach refakturowanych.
g) Zmiany w obowiązkowej płatności podzielonej:

- wyłączenie obowiązku MPP przy kompensatach innych niż kodeksowe,
- nowe brzmienie załącznika nr 15 (dostosowanie do PKWiU 2015).

3. Kasy fiskalne i zmiany w ich stosowaniu od 2021 roku przez podmiot medyczny:

a) obowiązek stosowania kas on-line , od kiedy , jakie przesunięcia nastąpiły?
b) zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych.
c) obowiązujące zwolnienia z kas rejestrujących w 2020 i 2021 roku.
d) obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.