Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
W kasach fiskalnych stawki podatku tylko z właściwym oznaczeniem literowym
1 sierpnia 2019
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019, poz. 816): podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
  1. literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Regulacje powyższego rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2019 r. jednak cytowany wyżej przepis wszedł w życie dopiero z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Do końca lipca 2019 r. obowiązywała jeszcze regulacja wynikająca ze „starego” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, w świetle której podatnicy, prowadząc ewidencję stosują oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym literze „A” jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku, a literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku oraz zwolnienie od podatku - § 6 ust. 1 pkt 5 i pkt 6.

Zgodnie z treścią § 59 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r.: podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Z przywołanych regulacji wynika, że od 1 sierpnia 2019 r. został wprowadzony w kasach fiskalnych obowiązek oznaczenia literowego od „A” do „G” właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiednio do nazw towarów i usług, nie tylko – jak do końca lipca 2019 r. – wyłącznie do litery „A” odpowiadającej stawce 23%.

Ponadto w myśl § 6 ust. 1 pkt pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. podatnicy, prowadząc ewidencję przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.

Brak dokonania ww. uaktualnienia do końca lipca 2019 r. może narazić podatnika na sankcję wynikającą z art. 61 § 3 ustawy Kodeks karny skarbowy, w świetle którego kto wadliwie prowadzi księgę podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe z możliwą sankcją do 45.000 zł (w 2019 r.). Należy również przypomnieć, że w myśl § 21 pkt 5 kks księgą są również zapisy kasy rejestrującej.

Ponadto w dniu 31 lipca 2019 r. w komunikacie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że:

  • podatnik ma obowiązek zaprogramować tylko te stawki VAT, które są przez niego używane, nie ma obowiązku programowania wszystkich oznaczeń; jeżeli więc u podatnika nie występuje dany rodzaj sprzedaży, np. nie występują usługi zwolnione z VAT, wówczas ten podatnik nie musi programować na kasie litery „E”;
  • zmian w programowaniu stawek VAT może dokonać sam podatnik, bez konieczności udziału serwisanta; udział serwisanta jest zalecany, jeżeli podatnik nie jest w stanie sam dokonać zaprogramowania stawek na kasie.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.