Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wybór estońskiego CIT w trakcie roku
4 kwietnia 2022
Przejście na estoński CIT to dobrowolna decyzja podatnika. Opodatkowanie ryczałtem oznacza dla podatnika zmianę zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. Podstawową korzyścią wyboru estońskiego CIT jest brak podatku od dochodów ze sprzedaży usług lub towarów. Aby dokonać zmiany opodatkowania należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (ZAW-RD). Można tego dokonać do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce się skorzystać z estońskiego CIT, ale również w trakcie roku podatkowego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na wejście w CIT estoński w trakcie roku podatkowego. Zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT- zawiadomienie ZAW-RD może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem. W art. 12 ustawy o rachunkowości jest zamknięty katalog zdarzeń, które powodują otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych. Nie ma w tym katalogu żadnego zdarzenia, które wskazywałoby na sytuację wspomnianą w ustawie o CIT. Roczne sprawozdanie finansowe to sprawozdanie sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy (art. 12 ust. 2 pkt 1 uor).

Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem oznacza przykładowo, iż wejście w ryczałt od lipca wymaga na koniec czerwca zamknąć księgi rachunkowe spółki. W takim przypadku następne sprawozdanie finansowe będzie sporządzone na koniec przyjętego przez jednostkę roku obrotowego, który w tych okolicznościach będzie obejmował okres krótszy niż 12 miesięcy. W takim przypadku nie ma podstaw do zmiany roku obrotowego spółki. Decyzja o przejściu na tzw. "estoński CIT" w trakcie roku podatkowego oznacza jego skrócenie. Dokonanie rozliczenia podatkowego za okres od początku bieżącego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych - przykładowo wejście w ryczałt od lipca oznacza, że ostatni rok podatkowy przed opodatkowaniem na zasadach ryczałtu będzie trwał od stycznia do czerwca.

W każdym przypadku podatnik przed przystąpieniem do opodatkowania w formie ryczałtu ma obowiązek dokonania ewidencyjnych wyodrębnień w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Obowiązek ten obejmuje wyodrębnienie w kapitale własnym:

  • kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych, które odniesiono na kapitały, a zostały wypracowane w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz
  • kwoty niepokrytych strat, które zostały poniesione w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
Podatnik może również w dowolnym momencie zrezygnować z tej formy opodatkowania, na podstawie art. 28l ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Warunkiem jest jednak to, aby rezygnacja nastąpiła z końcem roku obrotowego (podatkowego). Nie jest dopuszczalna rezygnacja z ryczałtu w trakcie trwającego roku obrotowego (podatkowego).


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.