Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wydatki na wyposażenie wynajmowanych lokali
24 czerwca 2022
Firmy oferujące lokale użytkowe i mieszkalne na najem, w celu przygotowania tych lokali pod wynajem urządzają je wstawiając tam meble biurowe, ale także dekorują np. obrazami, porcelaną czy kwiatami w donicach ponosząc tym samym wydatki niekiedy o większej wartości, jeśli standard obiektu ma być wysoki. W dobie dużej konkurencyjności na rynku przygotowanie dekoracji / właściwego designu jest naturalnym wymogiem rynku, odpowiadającym oczekiwaniom klientów. Czy wydatki na część wizualną lokalu traktować jako środki trwałe czy wyposażenie?

Dodatki do lokalu, które nie mają z założenia funkcji użytkowych a dekoracyjne spełniają co do zasady definicję środków trwałych, gdyż będą użytkowane dłużej niż 12 miesięcy. Jednak z uwagi na często nieistotną wartość są ujmowane w ewidencji wyposażenia i amortyzowane jednorazowo, lub też są bezpośrednio odpisywane w koszty. Jeżeli jednak jednostka zakupuje dużą ilość tego rodzaju przedmiotów, których łączna wartość jest już istotna, to może przyjąć je do ewidencji środków trwałych jako tzw. zbiorczy obiekt inwentarzowy.

Wydatki na zakup kwiatów doniczkowych, ciętych, kompozycji kwiatowych oraz bukietów, jak też wydatki na różnego rodzaju elementy dekoracyjne (np. wazony, stroiki, obrazy, lustra, dywany) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, mając na uwadze fakt, że wystrój lokalu jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów. Wydatki te nie wyczerpują wskazanej definicji reprezentacji i zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy CIT należy je zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia. Zdarza się również sytuacja, że firma nie oferuje najmu lokalu, ale zajmuje się tylko wynajmem dzieła sztuki z prywatnej kolekcji (zakupionego na prowadzoną działalność gospodarczą) do innego podmiotu gospodarczego. Uprawnia to wówczas do pobierania co miesiąc środków pieniężnych tytułem czynszu za najem. Tym samym jest bezpośredni związek z przychodem, a więc wydatek poniesiony na dzieło sztuki byłby wówczas kosztem podatkowym.

Ze względu na zmieniające się realia gospodarcze, zmienia się postrzeganie niektórych wydatków przez organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 11 marca 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.13.2021.1.AH stwierdził, że w miejscach ogólnodostępnych w najmowanych lokalach typu recepcja czy część wspólna obiektu wydatki na zakup akwarium wraz z rybami, roślinami wodnymi i wyposażeniem jako element ich wystroju, korzystnie wpływają na atmosferę tego miejsca i jednocześnie nie mają charakteru wyjątkowo wytwornego ani ekskluzywnego.

Podobnie wyglądałaby sytuacja przy zakupie usługi dekoratorskiej od architekta wnętrz. Koszty prac aranżacyjnych, które nie powodują zwiększenia wartości budynku lub innych środków trwałych, stanowią inne niż bezpośrednio związane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrącane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastąpiło ich ujęcie w księgach rachunkowych, na koncie kosztów, innym niż konto rezerw lub biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu księgowego w przypadku braku faktury (rachunku). Choć koszty prac aranżacyjnych są związane z powiększeniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów podatnika z tytułu najmu pomieszczeń w budynku, nie można będzie ich powiązać z konkretnymi przychodami z tego tytułu. A więc, odpowiednio, koszty prac aranżacyjnych będą stanowić koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.