Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wydatki ponoszone na organizację imprezy okolicznościowej - skutki w podatku PIT i CIT
24 grudnia 2021
W okresie świątecznym część firm decyduje się na organizacje imprez wigilijnych z akcentem artystycznym, z oprawą muzyczną dla swoich pracowników i klientów. Ma to podobne konsekwencje podatkowe co organizacja imprezy integracyjnej. Firma wówczas może pełnić funkcje płatnika i ma z tym związane określone obowiązki sprawozdawcze.

Podczas spotkań wigilijnych, jeśli są przekazywane prezenty to w przypadku, gdy paczki świąteczne dla pracownika (jego dziecka) zostały sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, to cała wartość otrzymanego świadczenia stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Jedynie w przypadku pracowników do 26 roku życia istnieje możliwość zwolnienia z PIT otrzymanego świadczenia w ramach ulgi dla młodych (od 2022 roku w ramach zmian w ustawie Polski Ład również obejmie ono rodziny wielodzietne i seniorów).

Co innego, gdy prezent otrzymuje wybrany pracownik, a nie wszyscy i wynika to z faktu jego ważnego etapu w życiu typu ślub, urodzenie dziecka, wówczas prezent stanowi formę gratulacji, uhonorowania ważnych okazji w życiu pracownika, które nie mają związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami. Co do zasady, podlega więc opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn a nie podatkiem PIT. Wartość wręczanych pracownikom upominków z okazji ważnego zdarzenia w ich życiu, nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy. Wówczas na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika PIT.

Nie ma przeszkód, aby wydatki na zakup prezentów pracodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów (z założeniem, że przekazanie paczek nie ma charakteru działalności socjalnej, tzn. ich wartość nie jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby otrzymującej paczkę). Przekazanie paczek pracownikom wykazuje związek pośredni z przychodami pracodawcy i służy zmotywowaniu pracowników, poprawie atmosfery w pracy itp. Natomiast w przypadku przekazywania pracownikom bonów podarunkowych, sytuacja może być nawet korzystniejsza podatkowo.

Wartość bonów podarunkowych, które nie są elementem wynagrodzenia za pracę (tj.  nie stanowią dla pracowników dodatkowej gratyfikacji/wynagrodzenia za wykonywaną pracę), a jedynie są dobrowolnym świadczeniem ze strony pracodawcy, do którego nie jest on zobowiązany na podstawie zapisów umownych, nie podlega opodatkowaniu PIT. (m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 23 września 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.647.2021.1.MKA).

Natomiast, w przypadku, gdy zakup paczek świątecznych został sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), to może mieć zastosowanie inne zwolnienie z PIT. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.000 zł (limit ten obowiązuje w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19). Jednak rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Pracodawcy mają więc do wyboru kilka możliwości przekazania prezentów pracownikom. Jeśli jest to okolicznościowa, coroczna, świąteczna tradycja, warto dla celów dowodowych udokumentować ją zdjęciami, ale również odrębnym ewidencjonowaniem w księgach wydatków na dodatkowe świadczenia dla pracowników.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.