Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wykup samochodu po leasingu - skutki podatkowe dziś i jutro
3 października 2021
Podatnicy, który podpisali umowy leasingowe i kwalifikują raty leasingowe w koszty, zastanawiają się nad wcześniejszym wykupem pojazdu z leasingu jeszcze w 2021 roku. Wynika to z obawy przed planowanymi zmianami w zakresie podwyższonych podatków po wykupie aut leasingowanych od 2022 roku.

Obecnie w 2021 roku, jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego podatnik wykupi samochód od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele osobiste (prywatne niezwiązane z działalnością gospodarczą), to zarówno w zakresie wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnej późniejszej jego sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu) zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że sprzedaż nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym a podatnik nie będzie miał obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów w zakresie zaliczanych do nich wcześniej opłat leasingowych, kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej. Wykupienie samochodu po zakończeniu okresu umowy leasingu również nie zmienia faktu, że zapłacone do czasu zakończenia umowy raty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodów. Będą one mogły stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli spełniały warunek celowości wynikający z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jeżeli między wydatkami a przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej zachodził związek tego typu, że poniesienie wydatków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź na funkcjonowanie czy zabezpieczenie źródła przychodu.

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy stracą możliwość przeniesienia auta do majątku prywatnego bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego oraz VAT-u. Nowe przepisy mają obowiązywać dla podatnika przez 5 lat, licząc od roku, w którym zapłacona została ostatnia rata leasingowa. Zmiany podatkowe zapowiedziane w ramach projektu "Polskiego Ładu" dotyczą nie tylko samochodów wziętych w leasing, ale wszystkich przedmiotów finansowanych w ten sposób przez przedsiębiorców.

Najbardziej dotkliwa dla przedsiębiorców może być zmiana zasad naliczania podatku VAT od wykupionego auta. Od 2022 roku podatku VAT podatnik nie będzie naliczać już od ostatniej raty kredytowej tzw. raty wykupu (wynoszącej najczęściej symboliczne 1%), lecz od realnej wartości pojazdu. Oznacza to znaczący wzrost kwoty podatku VAT, obowiązkowej przy dokonaniu wykupu pojazdu poleasingowego.

Pierwotnie ustawodawca nie przewidywał żadnych okresów przejściowych. Ostatecznie jednak zdecydowano się taki okres przejściowy dodać. Przedsiębiorcy, którzy wykupią prywatnie sprzęt lub auto z leasingu jeszcze w 2021 roku, nie będą musieli wykazywać przychodu z jego ewentualnej odsprzedaży. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy wprawdzie zawarli już umowę leasingową, ale na sam wykup zdecydują się w przyszłym roku lub później.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.