Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wystawianie i dostarczania konsumentom paragonów drogą elektroniczną
27 listopada 2022
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej mogą wydawać paragon - stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy VAT - w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że nabywca wyrazi na to zgodę i dwie strony uzgodnią sposób przesłania tego paragonu.

Wystawienie paragonu elektronicznego w sytuacji gdy podatnik będzie w posiadaniu kas on-line spełniających wymagania techniczne pozwalające na przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta i których funkcjonalność będzie potwierdzona przez Główny Urząd Miar, a klienci będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, poprzez akceptację regulaminu wyrażą zgodę na przesyłanie paragonu w postaci elektronicznej w sposób z nimi uzgodniony tj. na wskazany e-mail lub na konto klienta w sklepie internetowym, będzie zgodne z wymogami określonymi w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy VAT. W takim przypadku podatnik nie będzie miał obowiązku wydruku paragonu w wersji papierowej. Potwierdzają to organy podatkowe, m.in.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2022 r. o sygn. 0111-KDIB3-2.4012.381.2022.1.MN. Oczywiście podatnik powinien wprowadzić regulamin wewnętrzny w zakresie wydawania paragonów elektronicznych, z którym ma możliwość zapoznania się klient i późniejszego jego zaakceptowania.

W praktyce wygląda to najczęściej w ten sposób, że konsument jest zobowiązany do zeskanowania za pomocą pobranej aplikacji mobilnej kodu QR. Zeskanowanie kodu przypisuje konto konsumenta do danej transakcji. Po zeskanowaniu kodu QR, aplikacja rozpoczyna poprzez systemy autoryzacyjne podatnika transakcję, a następnie dochodzi do pobrania przez podatnika należności. Wraz z pobraniem należności, sprzedaż zostanie zarejestrowana na kasie rejestrującej zapewniającej połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Za pomocą kasy rejestrującej powinien być również wystawiany paragon w formie elektronicznej dokumentujący sprzedaż na rzecz konsumenta. Paragon fiskalny przeznaczony dla konsumenta nie jest wówczas drukowany za pomocą kasy rejestrującej, natomiast obraz tego paragonu (mający nieedytowalną formę, na przykład pod postacią obrazu, pliku w formacie PDF) jest dostarczany do konsumenta zgodnie z przyjętym u podatnika regulaminem na wskazany adres poczty elektronicznej oraz na konto klienta w aplikacji. Paragon musi zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawowych regulacjach.

Dla konsumenta to rozwiązanie ma dodatkową zaletę, jaką jest możliwość zweryfikowania prawidłowości wystawionego paragonu, po zainstalowaniu aplikacji Ministerstwa Finansów o nazwie e-Paragony. Aplikacja e-Paragony pozwala na zapisywanie szczegółów realizowanych wydatków: data, kwota lub kategoria itp. Możliwe jest w niej również pogrupowanie wydatków wg paragonów, do których zostały przypisane. Dzięki temu można wyświetlić zestawienie wszystkich paragonów i wydatków z nimi związanych. W przypadku wychwycenia nieprawidłowości w paragonie, aplikacja pozwala konsumentowi zgłosić tą informację do systemu Ministerstwa Finansów. Dane dotyczące nieprawidłowości związanych z wydatkiem lub paragonem są w pełni anonimowe i przekazywane bez możliwości identyfikacji zgłaszającego.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.