Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wyższa kwota amortyzacji dla samochodów elektrycznych i nowe zwolnienie z akcyzy
18 stycznia 2019
Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Energii Komisja Europejska w dniu 18 grudnia 2018 r. przekazała Polsce stanowisko, że regulacje zawarte w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie stanowią pomocy publicznej i dopuszczone jest ich stosowanie.

Zgodnie z art. 58 tej ustawy, która wprowadziła zmiany w ustawie o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny oraz samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy - zwolnienie obowiązuje do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zwolnienie z akcyzy dla ww. pojazdów jest stosowanie od dnia 19 grudnia 2018 r.

Równocześnie ww. decyzja Komisji Europejskiej dotyczy możliwości stosowania od 1 stycznia 2019 r. korzystnej stawki amortyzacyjnej dla elektrycznych samochodów osobowych do 225.000 zł wartości początkowej samochodu.

Warunkiem stosowania ww. limitu amortyzacji jest oddanie samochodu używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2159) przepisy art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 5e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 5e ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do pojazdów elektrycznych w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317 i 1356), oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.

Należy zauważyć, że z podatku akcyzowego od dnia 19 grudnia 2018 r. są bezterminowo zwolnione samochody osobowe napędzane energią elektryczną, wodorem, a do dnia 1 stycznia 2021 r. również samochody osobowe będące pojazdami hybrydowymi. Natomiast wyższy limit dla amortyzacji dotyczy wyłącznie tych pojazdów, które są pojazdami elektrycznymi, tj. pojazdami samochodowymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystującymi do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.