Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZFŚS
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 r. Zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wynikających z COVID-19

Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat ZFŚS przy uwzględnieniu ostatnio wprowadzonych zmian. Ponadto celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi odnoszącymi się do ujęcia podatkowego zagadnień związanych z ZFŚS oraz dalszych skutków na gruncie ubezpieczeń społecznych. Podczas szkolenia omówione zostaną także wybrane zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ZFŚS. Szkolenie jest skierowane do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowości, kadr i płac, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Prowadzący:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

15 listopada 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

21 grudnia 2022

10.15 - 15.15

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS oraz zmiany w zakresie wysokości odpisów związanych z regulacjami COVID-owymi od 2020 r.
2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych od 2018 r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018 r.
3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.
4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.
5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.
6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.
7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.
8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.
9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.
10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego
11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.
12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis podstawowy.
13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.
14. "Wczasy pod gruszą" dla emeryta.
15. Zapomoga z ZFŚS.
16. Bony towarowe dla emerytów.
17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.
18. Środki wycofane z ZFŚS - odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.
19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.  
20. Zwolnienie z "oskładkowania" świadczeń z Funduszu.
21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.  
22. Problem finansowania z ZFŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.  
23. Zwiększone limity zwolnień w PIT w latach 2020-2023 w związku z COVID-19.
24. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.
25. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.
26. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.
27. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.