Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia, PIT
Zamknięcie roku u płatnika - obowiązki podmiotu medycznego jako płatnika w stosunku do pracowników i zleceniobiorców po zmianach w 2022 i przygotowanie do zmian w 2023 r.

Cel szkolenia: Utrwalenie zasad potrącania podatku i stosowania kosztów uzyskania przychodu przez podmiot medyczny jako płatnika po zmianach od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT-4R i PIT-11 rocznego.

Adresaci: pracownicy podmiotów medycznych rozliczający płace i wynagrodzenia.

 

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

21 grudnia 2022

09.00 - 13.00

Zobacz >>

13 stycznia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przychody podatkowe rozpoznawane jako dodatkowe (m.in.):

 • pożyczki,
 • zapomogi,
 • świadczenia dla emerytów,
 • wpłaty na PPK.

2. Aktualne zwolnienia przedmiotowe:

 • ubrania pracownicze (służbowe),
 • świadczenia BHP,
 • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
 • ryczałty samochodowe,
 • podróże służbowe,
 • podróże osób nie będących pracownikami,
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • szkolenia,
 • ulga „bez PIT dla młodych”,
 • inne.


3. Szczególne przypadki rozliczania podatku:

 • podatek ryczałtowy od „małych” zleceń,
 • śmierć pracownika.

4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. w podmiocie medycznym - nowe schematy dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania dla:

 • pracowników,
 • zleceniobiorców i umów o dzieło.

5. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
6. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy (od 1 stycznia 2023 r.).
7. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2022 i od 2023 roku).
8. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (art. 78 KKS).
9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-11 za 2022 rok.
10. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-4R i PIT-8AR za 2022 rok.
11. Zasady rozliczania wynagrodzenia płatnika.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.