Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zasady amortyzacji pojazdu sfinansowanego kredytem
5 listopada 2021
Podatnicy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze często decydują się na zakup pojazdu sfinansowanego kredytem. Wątpliwości budzi w tej sytuacji możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakupionego pojazdu, jeśli współwłaścicielem pojazdu jest bank. Rata kredytu nigdy nie jest kosztem, ale odpis amortyzacyjny co do zasady ogólnej stanowi koszt podatkowy, w przypadku samochodów osobowych do limitu 150 tyś zł.

Zgodnie z art. 22g ust.11 ustawy o PIT, jeżeli składnik majątku stanowi współwłasność przedsiębiorcy, wartość początkową przyjmowaną do amortyzacji ustala się w oparciu o przypadający udział we współwłasności przedsiębiorcy. Jest to zasada ogólna, od której jednak istnieje wyjątek w art. 22f ust.5 tej ustawy, tj. odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia przez bank dokonuje obecny ich właściciel.

Powyższe oznacza, że jeśli w ramach umowy przewłaszczenia, współwłaścicielem samochodu jest bank (niezależnie od tego, czy jest, czy nie wpisany w dowód rejestracyjny), to dotychczasowy właściciel (czyli przedsiębiorca kupujący samochód na kredyt) ma prawo amortyzować samochód – jeśli, wprowadzi go na środki trwałe. Ponadto, wartością początkową przyjmowaną do amortyzacji jest 100% ceny nabycia samochodu, a nie kwota ustalona w oparciu o udział we współwłasności auta. W kwestii ustalenia wartości początkowej nabytego środka trwałego podlegającego amortyzacji, również amortyzacji jednorazowej stanowiącej pomoc de minimis, postanowienia umowy kredytowej w zakresie przewłaszczenia przez bank nie mają wpływu na zmniejszenie kwoty amortyzacji w świetle art. 22f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, jeśli spełnione będą wymogi ustawowe, takie jak:

  • nabycie samochodu udokumentowane fakturą VAT lub umową sprzedaży,
  • pojazd osobowy jako własność albo współwłasność przedsiębiorcy,
  • samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu,
  • auto zdatne do użytku, a jego okres używania jest dłuższy niż rok,

wtedy samochód bez problemu zostanie zakwalifikowany do środków trwałych i przedsiębiorca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Instytucja przewłaszczenia - a więc formalna zmiana właściciela dokonywana w celu zabezpieczenia wierzytelności - nie wywiera negatywnych dla podatnika skutków w przedmiocie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Dlatego też zarówno w 2021 roku jak i w 2022 roku podatnicy mogą nadal decydować się na zakup pojazdu sfinansowanego kredytem. Jest to rozwiązanie zapewniające płynność firmy, bez konieczności wydatkowania jednorazowo dużej kwoty środków pieniężnych na powiększenie posiadanego majątku. W Polskim Ładzie nie ma przewidzianych niekorzystnych zmian podatkowych w temacie kredytowania na cele inwestycyjne.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.