Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zasady ewidencji i transportu odpadów - zmiany od stycznia 2020 r. z uwzględnieniem elektronicznego systemu BDO.
 17 marca 2020

Od pierwszego stycznia 2020 zmieniają się zasady ewidencji i transportu odpadów. Znikną wszelkie dokumenty papierowe (przekazania i ewidencji odpadów), wszystko odbywać będzie się przez elektroniczny system Bazy Danych o Odpadach (BDO). Bez rejestracji i bieżącej obsługi BDO odpady nie zostaną odebrane od żadnego ich wytwórcy. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli przygotować się na zmiany i sprawnie obsługiwać system BDO. Dodatkowo na szkoleniu przedstawione zostaną ostatnie zmiany w prawie dotyczące gospodarki odpadami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady gospodarki odpadami w firmie:

• Podstawowe definicje.

• Klasyfikacja odpadów.

• Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów.

• Zezwolenia i rejestry w gospodarce odpadami.

• Odpowiedzialność za odpad.

• Wymogi dotyczące magazynowania odpadów (monitoring wizyjny, operaty PPOŻ, zabezpieczenia roszczeń, skrócenie możliwego czasu magazynowania).

• Rynek transportu i zagospodarowania odpadów w Polsce – sytuacja i prognozy zmian, w tym cen.

2. Najważniejsze informacje o systemie BDO:

•  Informacje ogólne o systemie.

•  Podmioty objęte i zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO, w tym podmioty, którym automatyczne nadano numer BDO.

• Obowiązek umieszczania nr BDO na dokumentach.

• Korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania systemu BDO, w tym możliwe sankcje karne.

• Dalsze planowane zmiany w prawie dotyczącym gospodarki odpadami.

3. Omówienie modułów systemu BDO:

• Rejestracja w systemie.

• System kont i uprawnień.

• Bieżąca ewidencja odpadów:

Karta przekazania odpadów – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie.

Karta przekazania odpadów komunalnych – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie.

Karta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

• Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych.

• Sprawozdawczość roczna.

4. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

•   Obowiązki producentów i importerów opakowań i produktów w opakowaniach.

•  Opłata produktowa.

•  Opłata recyklingowa za torby foliowe.

•  Edukacja ekologiczna.

•  Współpraca z organizacjami odzysku.

• Sprawozdawczość.

5. Pytania, dyskusja.

Cena szkolenia obejmuje: 

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Gospodarka odpadami
Data szkolenia: 17 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Poznań, Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Jacek Zatoński

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.