Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zasady przenoszenia nadwyżki VAT naliczonego
13 lutego 2022
W 2022 roku podatnicy VAT mają więcej możliwości skrócenia terminu zwrotu VAT, dzięki zmianom w ustawie wprowadzającym m.in. krajowy system e-faktur czy ulgi na terminal. Przepisy art. 87 ustawy o VAT regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

Jeśli nadwyżka VAT do przeniesienia występuje permanentnie, jej zwrot powinien nastąpić w racjonalnym terminie. Podatnik nie może przenosić podatku w nieskończoność. Obowiązuje tu zasada ogólna, czyli kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przenoszona w deklaracji VAT przedawnia się z upływem pięciu lat, podobnie jak zobowiązanie podatkowe. Jeśli po upływie tego terminu organ podatkowy nie może weryfikować zasadności zwrotu VAT, to analogicznie również podatnik traci swoje prawa. W wyniku przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy nadwyżka VAT staje się nieodłącznym elementem ewentualnego zobowiązania podatkowego w nowym okresie rozliczeniowym, pozwalając podatnikowi na odliczenie VAT, a tym samym na pełne zrealizowanie zasady neutralności VAT.

Istotnym w temacie przeniesienia kwoty nadwyżki jest wyrok NSA z 24 lutego 2021 r. sygn. akt I FSK 126/20, w którym sąd stwierdził, że prawo do przenoszenia nadwyżki VAT nie podlega ograniczeniu ze względu na terminy przedawnienia. Czym innym jest prawo do weryfikacji wykazanej nadwyżki VAT, a czym innym prawo do przenoszenia tej nadwyżki na kolejne okresy rozliczeniowe już po przedawnieniu tych okresów rozliczeniowych. To organ podatkowy jest związany pięcioletnim terminem na podważenie kwoty podatku naliczonego. Po jego upływie podatnik ma prawo mieć pewność, że nadwyżka przenoszona ponad 5 lat na kolejne okresy, nie zostanie już zakwestionowana.

Przykładowo, zobowiązanie za miesiąc listopad nie przedawnia się w tym samym terminie, co zobowiązanie za miesiąc grudzień danego roku. Jeśli zobowiązanie za listopad ulegnie przedawnieniu, to organ podatkowy nie jest już uprawniony do kwestionowania wysokości kwoty do przeniesienia i w związku z tym nie może kwestionować podatku VAT z przeniesienia umieszczonego w deklaracji za miesiąc grudzień.

Podatnik może samodzielnie dokonać wyboru pomiędzy przeniesieniem nadwyżki podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy a zwrotem bezpośrednim tej nadwyżki. Pierwotnie zadeklarowana przez podmiot nadwyżka do przeniesienia - w wyniku prawnie dopuszczalnych rozliczeń, wykazywanych w kolejnych deklaracjach - staje się elementem kolejnych rozliczeń, dopóty jej wysokość nie zostanie zakwestionowana, w prawnie przewidzianej formie, lub w całości nie zostanie skompensowana z VAT należnym.

Jednak, aby podatnik mógł przykładowo otrzymać zwrot podatku w terminie przyśpieszonym czyli 25 dni, to kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji nie może przekraczać 3000 zł.

Dlatego też podatnik, który planuje odzyskiwać VAT w terminie krótszym niż standardowy, powinien nie czekać z wykazywaniem zwrotu i nie gromadzić kwot VAT do przeniesienia, lepszym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o zaliczenie ich na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych z innych tytułów, np. PIT czy CIT.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.