Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 11 marca 2020

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy – szczególnie dla osób z Ukrainy.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską w procedurze „oświadczeniowej”. 1 lipca 2018 r. wprowadzono kolejne ułatwienia rozszerzające listę tzw. „zawodów deficytowych”, w których łatwiej jest uzyskać zezwolenie na pracę.

Trwają też prace nad nową ustawą o rynku pracy, która m. in. ma wydłużyć okres zatrudniania cudzoziemców na podstawie procedury oświadczeniowej.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.            
 2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:  
 • obywatele Unii Europejskiej,          
 • obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi,
 • pobyt czasowy a pobyt stały.                        
 1. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.         
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.             
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia.
 • Zezwolenie na pracę.          
 • Zmiany obowiązujące od 2018 r. – nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce).
 • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018 i planowane w 2019 r.
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (zmiany od 2017 r.).          
 • Miejsce zamieszkania.
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych.       
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.     
 • Certyfikat rezydencji.         
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce.
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.
 1. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
 • Zasada jednego ustawodawstwa. 
 • Zasada równego traktowania.       
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania.             
 • Zasada zachowania praw nabytych.           
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy.         
 • Pracownicy delegowani.   
 • Pracownicy transportu międzynarodowego.                         
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich.
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie.            
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce.       
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Data szkolenia: 11 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.