Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 i 2018 r.
 21 lutego 2018

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy – szczególnie dla osób z Ukrainy.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską w procedurze ‘oświadczeniowej”.

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pobyt cudzoziemców w Polsce.          
 2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
 • obywatele Unii Europejskiej,           
 • obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi,
 • pobyt czasowy a pobyt stały.                          
 1. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
 • praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej,
 • obywatele państw sąsiadujących z Polską,
 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
 • zezwolenie na pracę,
 • zmiany wchodzące w życie od 2018 r. – zmiany w procedurze oświadczeniowej oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)
 • ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
 • skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (zmiany od 2017 r.),
 • miejsce zamieszkania,
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
 • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 • certyfikat rezydencji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,      
 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
 • praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.
 1. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
 • zasada jednego ustawodawstwa,  
 • zasada równego traktowania,          
 • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,  
 • zasada zachowania praw nabytych,
 • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
 • pracownicy delegowani,
 • pracownicy transportu międzynarodowego,            
 • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,            
 • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
 • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,           
 • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Data szkolenia: 21 lutego 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.