Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021 r.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów związanych z zatrudnianiem/współpracą z cudzoziemcami. Na szkoleniu poruszane będą zagadnienia związane z różnymi formami współpracy, różnymi miejscami wykonywania przez cudzoziemców zleconych zadań oraz dalszych konsekwencji na gruncie przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowości, kadr i płac, które chciałby poznać lub zaktualizować/uzupełnić swoją wiedzę związaną z konsekwencjami podatkowymi oraz na gruncie ubezpieczeń społecznych w związku z współpracą z cudzoziemcami.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

22 lipca 2021

27 sierpnia 2021

21 września 2021

26 października 2021

23 listopada 2021

16 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) miejsce zamieszkania,

c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ich rola i kolejność zastosowania),

d) zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”),

e) opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,

f) ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym; ulga dla młodych dla nierezydenta w 2021 r.,

g) certyfikat rezydencji,

h) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,

i) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,

j) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1,

k) metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

l) możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń,

m) informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/1R sporządzane przez płatników (z zastosowaniem właściwego identyfikatora podatnika) oraz deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-36 sporządzane przez podatników.

2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce (sytuacje braku tytułu do ubezpieczeń społecznych w Polsce) z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym:

a) zasada jednego ustawodawstwa,

b) zasada równego traktowania,

c) zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,

d) „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce,

e) wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,

f) pracownicy delegowani,

g) pracownicy transportu międzynarodowego,

h) pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,

i) działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,

j) podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,

k) ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.