Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zatrudnianie przedstawicieli handlowych a CIT-ST
12 listopada 2021
Początek roku to czas rozliczeń podatkowych i obowiązków sprawozdawczych dla pracodawców. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na pracowników mobilnych. Często w umowach o pracę przedstawicieli handlowych, którzy pokonują duże odległości w celu odbycia spotkań z klientami w różnych miejscowościach, miejsce wykonywania pracy jest określone jako obszar obejmujący więcej niż jedną gminę, np. terytorium powiatu czy województwa.

Zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, w celu ustalenia dochodów tych jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

O istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, o konieczności składania informacji CIT-ST, decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika. Określone w umowie o pracę miejsce pracy konkretnego pracownika, wskazuje na to, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych zapłaconym przez pracodawcę.

W przypadku, kiedy praca handlowca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, np. gdy w umowie o pracę wskazany jest obszar dwóch województw - rozstrzygające jest, w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę. Dopiero jeżeli konkretne wskazanie miejsca pracy nie jest możliwe, pracownicy winni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba pracodawcy. Jeśli pracodawca zatrudnia przedstawicieli handlowych, którzy jako miejsce pracy mają wskazane kilka województw, to pracodawca w informacji CIT- ST ujmuje tych pracowników w ilości pracowników ogółem. Nie wykazuje ich jako pracowników wykonujących pracę na terenie jednostek samorządu terytorialnego innych niż gmina właściwa dla siedziby firmy.

Jeżeli natomiast miejscem wykonywania pracy zatrudnianych przez firmę na podstawie umów o pracę pracowników jest określone w umowie o pracę województwo (kilka województw), bez wskazania konkretnego adresu, co za tym idzie, bez wskazania poszczególnych powiatów i gmin wykonywania pracy, w takiej sytuacji, o ile nie jest możliwe określenie powiatów i gmin, w których wykonuje pracę pracownik najczęściej, dochody z tytułu udziałów w CIT należy przekazać do jednostek samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina) właściwych dla siedziby firmy.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.