Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zawieszenie działalności a składka zdrowotna
1 lipca 2022
Od 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy odczuwają zmiany w zakresie ujmowania składki zdrowotnej wynikające ze znowelizowanych przepisów podatkowych. Zapłacona składka zdrowotna może obniżyć częściowo dochód w podatku liniowym lub przychód u ryczałtowca. Warto zastanowić się czy w okresie wakacyjnym kontynuować czy może zawiesić działalność. Nadal zaprzestanie lub zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej sprawia, że ta działalność nie może być tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W okresie zawieszenie działalności, przedsiębiorca ryczałtowiec nie opłaca składki zdrowotnej   wtedy, gdy okres zawieszenia obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy. Wówczas nie płaci składki za każdy pełen miesiąc zawieszenia. W sytuacji jednak, gdy zawieszenie obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, składkę zdrowotną za ten miesiąc należy uiścić w pełnej wysokości. W przypadku zaś osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej, wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest na podstawie osiągniętego w danym miesiącu dochodu. W tym przypadku, ewentualne dochody osiągnięte w okresie zawieszenia działalności w ogóle nie wliczają się do podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Nadal, zgodnie z art. 81 ust. 2zd ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie uwzględnia się osiągniętych przychodów i kosztów ich uzyskania, kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej w okresie przykładowo od 1 kwietnia 2022 r. do 4 lipca 2022 r. to przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie bierze się pod uwagę przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w tym okresie.

Oznacza to również, że jeżeli taki przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej a następnie w okresie tego zawieszenia osiągnie przychód np. z tytułu sprzedaży nieruchomości to nawet, jeżeli w świetle przepisów podatkowych przedmiotowy przychód będzie kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, nie będzie uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Potwierdził to Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2022 r. (nr WPI/200000/43/308/2022) który uznał, że przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia w czasie, w którym skutecznie zawiesił on działalność gospodarczą, nie musi od dochodu z tej sprzedaży płacić składki zdrowotnej. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Działalność gospodarcza może być zawieszona jedynie w przypadku tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Jeżeli zatem firma współpracuje z osobą na umowie zlecenie, to wciąż ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Jeśli działalność została zawieszona bezterminowo, to wznowienie nastąpi dopiero na wniosek przedsiębiorcy.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.