Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiana rozporządzenia dot. objaśnień do deklaracji VAT
7 czerwca 2019
W dniu 31 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1023 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Zmiana rozporządzenia nastąpiła w związku z wprowadzeniem od 1 maja 2019 r. do sprzedaży kas online. Ustawodawca unormował stosowanie kas online ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675).

Nabywając od 1 maja 2019 r. kasy online upoważnieni podatnicy (wskazani w art. 111 ust. 4 oraz art. 145b ust. 1 ustawy o VAT) mają możliwość odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej od podatku należnego. Natomiast, gdy kwota zwracana przez urząd skarbowy (700 zł) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy podatnika, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe.

W związku z ww. zmianami przepisów Minister Finansów był obowiązany do zmiany treści objaśnień podatkowych do deklaracji VAT-7 i VAT-7K dotyczących wskazania, że podatnik zwracaną przez urząd skarbowy kwotę 700 zł na zakup każdej kasy rejestrującej online może wykazać nie tylko do zwrotu, lecz również do przeniesienia w proporcji, o której zdecyduje podatnik.

Z powyższego powodu konieczna była zmiana treści objaśnień do deklaracji, które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018, poz. 856).

Dotychczasowa treść objaśnień do poz. 52 lub 55 jest następująca:

1. Odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 w następujący sposób:

  • w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym - w poz. 52 wpisuje się kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,
  • w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym - w poz. 55 wpisuje się kwotę przysługującego w tym okresie podatnikowi zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Po zmianie treść tych objaśnień jest następującą:

Odliczenia lub zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 w następujący sposób:

  • w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym - w poz. 52 wykazuje się kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,
  • w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym - w poz. 55 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w poz. 52 kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Ministerstwa Finansów poprawiło błąd zawarty w projekcie rozporządzenia, który nie uwzględniał przypadku, gdy podatnik przenosi kwotę zwracaną przez urząd skarbowy na następny okres rozliczeniowy (pisałem o tym tydzień wcześniej).

Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem objaśnienia określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia odpowiednio za maj 2019 r. lub za II kwartał 2019 r.

Niestety rozporządzenie nie uwzględnia przypadków podatników, którzy nabywając kasy online rozliczają się na starych drukach deklaracji VAT-7(18) albo VAT-7K(12). Należy przypomnieć, że ww. wzory deklaracji mogą być stosowane przez podatników do końca 2019 r. Jednak korzystając ze starych druków deklaracji stosuje się również stare objaśnienia podatkowe do tych deklaracji, a w nich nie ma mowy np. o możliwości wykazania do przeniesienia kwoty „ulgi” na zakup każdej kasy rejestrującej online. Nie wiadomo więc, czy składając stare wzory deklaracji VAT-7(18) albo VAT-7K(12) podatnicy wykazując ulgę na zakup kasy rejestrującej online mogą tę ulgę wykazać w dowolnej proporcji do przeniesienia, lub do zwrotu, czy też stosując stare wzory do deklaracji muszą stosować zasady rozliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących online wg regulacji obowiązujących do końca kwietnia 2019 r.

Odpowiedź na ww. wątpliwość jest oczywista. Podatnicy mogą stosować nowe zasady rozliczania ulgi. Lepiej jednak, żeby podatnicy ową ulgę na zakup kas online wykazywali na nowych drukach deklaracji VAT-7(19) albo VAT-7K(13), a nie na starych wzorach deklaracji VAT-7(18) albo VAT-7K(12).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.