Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
9 stycznia 2012
W dniu 19 grudnia 2011 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Rozporządzenie ukazało się w dzienniku ustaw nr 292 z dnia 30 grudnia 2011 r., pozycja 1716. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzona zmiana w § 13 ust. 1 pkt 7a ma na celu objęcie zwolnieniem od podatku czynności zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Pojęcie „dobrowolnego funduszu” zostało wprowadzone do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398).

W nowym rozporządzeniu, w § 13 ust. 3a wprowadzono zastrzeżenie, że przez zarządzanie dobrowolnymi funduszami emerytalnymi rozumie się wykonywanie czynności wymienionych w art. 43 ust. 8 pkt 1-4 ustawy o VAT, tj. zarządzanie aktywami, dystrybucję tytułów uczestnictwa, tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi, prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów, jednak zwolnieniem nie objęto czynności przechowywania aktywów. Równocześnie w § 13 ust. 3b ww. rozporządzenia zastrzeżono, że ww. zwolnienie nie ma zastosowania do czynności wymienionych w art. 43 ust. 15 ustawy o VAT, tj. czynności ściągania długów, w tym factoringu, usług doradztwa, usług w zakresie leasingu.

Pobierz:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.