Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiana stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
27 czerwca 2011

W Monitorze Polskim Nr 50 z dnia 21 czerwca 2011 r. w poz. 557 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Minister Finansów w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej działając na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), ogłosił stawkę odsetek zgodnie z art. 65 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W myśl tego przepisu stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %.

Dlatego też zgodnie z ww. Obwieszczeniem od dnia 9 czerwca 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym, a obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.