Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych
 18 maja 2020

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla podmiotów leczniczych zmian w podatku VAT i CIT, wchodzących w życie w latach 2019 - 2020, oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych i sądów. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości podmiotów leczniczych.

Przedstawione zostaną m.in. zmiany dot. stosowania „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP), omówiony obowiązek zapłaty na rachunek kontrahenta zawarty w wykazie podatników („białej liście”), solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek nierozliczony przez dostawcę, likwidacja „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym - zasady obowiązujące w okresie przejściowym. Pokazana zostanie także nowa „matryca stawek”, możliwości uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki zw i 8% dla wielu spornych dotychczas usług np. adaptacji pomieszczeń do wyrobów medycznych, montażu, usług medycyny pracy, transportu sanitarnego. Objaśnione zostaną zmiany dotyczące zastąpienia deklaracji VAT-7 i innych deklaracji rozszerzonym plikiem JPK_VAT.

Dodatkowym istotnym aspektem szkolenia jest przedstawienie nowego obowiązku sprawozdawczego dotyczącego również podmiotów leczniczych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I CZĘŚĆ - Zmiany w VAT:

I. Jednolity Plik Kontrolny w nowej formie od lipca 2020:

- Zakres podmiotowy jednolitego pliku kontrolnego- JPK-vDek.

- Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK-vDek.

 • Zasady prowadzenia rejestru VAT od lipca 2020 r.
 • Czy wszystkie faktury zakupowe należy wprowadzać do ewidencji zakupu, jeśli odliczenie występuje sporadycznie lub w ogóle?
 • Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_KASA? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu? Czy niezbędny jest NIP na paragonie?
 • VAT od samochodów – zasady prezentacji w JPK_vDek.
 • Kary za nieprawidłowości wykryte w nowej strukturze

- Co z informacja VAT-UE i VAT-27 od lipca 2020?

II. VAT - Podzielona płatność – w podmiotach leczniczych:

 1. Dla których branż jest obowiązkowa?
 2. Jak będą oznaczane faktury dla płatności splitpayment?

Formy płatności  transakcji handlowych a Split payment:

 1. przelew bankowy
 2. płatność kartą
 3. rozliczenie gotówkowe
 4. barter
 5. kompensata
 6. płatność w ratach
 7. odroczona płatność

III. Nowe stawki VAT i nowe grupowania towarów i usług, wiążąca informacja stawkowa. Jak zmienią się stawki VAT w podmiotach leczniczych od kwietnia 2020 roku?

IV. Kasy fiskalne - od kiedy e-kasy i dla kogo?

V. Biała lista podatników:

 1. Biała lista podatników – zakres informacji.
 2. Solidarna odpowiedzialność w VAT.
 3. Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
 4. Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu przez jednostkę?

II. CZĘŚĆ - Zmiany w CIT.
I. Zmiany w podatku dochodowym CIT dla podmiotów leczniczych:

 1. Skutki w podatku dochodowym płatności na błędny rachunek bankowy.
 2. Skutki w podatku dochodowym płatności bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku kiedy jest on obligatoryjny.
 3. „ Ulga na złe długi” – zastosowanie korekty przy braku płatności.

II. Schematy podatkowe i ich raportowanie przez podmioty lecznicze:

1. Zakres raportowanych informacji i prezentacja wysyłki na druku MDR-1:

a. Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie.
b. Opis uzgodnienia oraz działalności gospodarczej.
c. Informacja o znanych celach.
d. Przywołanie przepisów prawa podatkowego.
e. Szacowanie korzyści podatkowej lub wartości aktywa w podatku odroczonym.
f. Opis czynności służących realizacji uzgodnienia.
g. Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu.

2. Wewnętrzna procedura MDR:

a. Kto ma obowiązek wprowadzenia?
b. Jakie korzyści wprowadza?
c. Co powinna zawierać?
d. Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT, Szkolenia dla ochrony zdrowia, VAT
Data szkolenia: 18 maja 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Radisson Blu Hotel, Wrocław, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 10
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Małgorzata Rzeszutek

 

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych  .

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.