Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany Polskiego Ładu przed jego wejściem w życie
2 stycznia 2022
Końcówka 2021 roku była wyjątkowo gorąca w zakresie zmian przepisów. Jeszcze przed wejściem Polskiego Ładu został on znowelizowany w publikowanych w Dzienniku Ustaw kolejnych aktach prawnych. Część przepisów jest doprecyzowywana a część przesuwana na 2023 rok. Przedsiębiorcy mogą odetchnąć w zakresie zmian w ograniczeniach transakcji gotówkowych, które wejdą w życie dopiero od 2023 roku.

Przypomnijmy, że od 2022 roku miały wejść w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo Przedsiębiorców. Obecny limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców, wynoszący 15 000 zł miał od 2022 roku zostać obniżony do kwoty 8000 zł. Zgodnie z zasadą ustawową, wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 tys. zł (przyszłe 8 tyś zł), ale cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego.

Limit ten miałby również wpływ na opłacanie zobowiązań na rachunek z białej listy. Podatnik może i będzie mógł w przyszłości zwolnić się z negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza białej listy m.in., gdy w odpowiednim terminie złoży zawiadomienie o takiej zapłacie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. (w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, termin na złożenie tego zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu).

Na skutek opublikowanej już w Dzienniku Ustaw nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wdraża postanowienia tarczy antyinflacyjnej i wprowadza czasową obniżkę stawki akcyzy od paliw i energii elektrycznej, zmniejszony limit transakcji gotówkowych został przesunięty o rok - czyli jego wejście w życie planowane jest na 2023.

Niezależnie od wejścia w życie przepisów ograniczających od 2023 roku, przedsiębiorcy nadal będą w wielu sytuacjach próbować omijać ograniczenia poprzez rozbijanie płatności na fakturze na mniejsze kwoty bez podpisywania umowy czy zamówienia, które stanowiłoby transakcję. Warto pamiętać, że limit transakcji gotówkowych z ustawy Prawo Przedsiębiorców dotyczy również transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym. Jednorazowa wartość transakcji jest to cała wartość wierzytelności lub zobowiązań wyrażona w pieniądzu i wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług, określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Innym rozwiązaniem, które nadal będzie możliwe do zastosowania również po zmianach od 2023 roku, będą kompensaty. Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji - w postaci braku prawa do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych, zarówno w przypadku potrącenia jednostronnego (tj. dokonanego zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego), jak i kompensaty umownej.

Przesunięcie o rok tej zmiany jest korzystną wiadomością dla przedsiębiorców, jednak zbyt późno ogłoszoną, wiele firm w okresie między świątecznym nie śledzi przepisów wychodząc z założenia, że zmiany zostały zatwierdzone z chwilą opublikowania Polskiego Ładu. Jak widać niejednokrotnie jeszcze ustawodawca zaskoczy podatników…


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.