Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
 5 maja 2020

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Was na szkolenie, na którym przedstawimy Państwu zmiany w podatku VAT, które weszły w życie od stycznia 2020 roku lub wejdą w życie w trakcie 2020 roku.

W szczególności omówione zostaną:

- nowa matryca stawek podatku VAT,

- nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,

- rozszerzenie możliwości stosowania procedury uproszczonej rozliczania podatku VAT od importu towarów.

Ponadto zostaną poruszone problemy z pogranicza podatku VAT oraz podatku dochodowego. Jedną z istotnych zmian w podatku dochodowym od roku 2020, jest wprowadzenie w rozliczeniu tego podatku „ulgi na złe długi”. Takie rozwiązanie funkcjonuje w podatku VAT od wielu lat. W trakcie szkolenia dokonamy porównania tych rozwiązań.

Istotnie uległo również zmianie podejście organów podatkowych do rozliczenia w podatku dochodowym podatku VAT zawartego w zakupach czy też w sprzedaży dokonywanych w innych państwach. Będzie to miało znaczny wpływ na rozliczenie podatku dochodowego.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Matryca VAT od kwietnia 2020:

1. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS):

a) o co można zapytać w trybie WIS? czy wyłącznie o stawkę podatku VAT?

b) czy WIS chroni wyłącznie podatnika, dla którego został wydany?

c) czy wydane WIS będą dostępne dla innych podatników?

d) WIS a interpretacja indywidualna,

e) omówienie wzoru wniosku o wydanie WIS – jak wypełnić wniosek?

f) jaki organ podatkowy jest właściwy dla wydania WIS?

g) jaki jest tryb zaskarżania WIS?

h) czy istnieje możliwość składania wniosków WIS przed 1 kwietnia 2020 r.?

2. Zmiana nomenklatury statystycznej dla towarów z PKWiU na CN:

a) jak ustalić CN towaru?

b) czy istnieje powiazanie pomiędzy PKWiU a CN?

c) czy w trybie WIS można zapytać również o klasyfikację statystyczną?

3. Zmiana stawek na niektóre towary i usługi:

a) na jakie towary i usługi zmieni się stawka podatku? – omówienie zmian w załącznikach do ustawy o VAT,

b) czy stawka VAT dla usług dotyczących budownictwa mieszkaniowego pozostanie bez zmian?

c) usługi konserwacyjne w budownictwie mieszkaniowym a stawka VAT 8%,

4. Zmiana wykazu towarów i usług nabywanych od rolnika ryczałtowego:

a) szerszy katalog towarów i usług, które będzie można nabyć od rolnika ryczałtowego od kwietnia 2020 r.

5. Usługi gastronomiczne a stawka podatku VAT od kwietnia 2020 r.

II. Import towarów od lipca 2020:

1. Rozszerzenie możliwości rozliczania importu towarów w procedurze uproszczonej – korzystniejsze rozliczenie podatku VAT od importu towarów:

a) rozliczenie importu towarów w procedurze zwykłej, a w procedurze uproszczonej,

b) dotychczasowe zasady stosowania procedury uproszczonej,

c) na czym będą polegać ułatwienia w procedurze uproszczonej od lipca 2020 r.

III. Faktury do paragonów od 2020:

1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

a) jak będą wykazywane w JPK faktury do paragonów?

b) kiedy można wystawić fakturę z NIP do paragonu?

c) wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej w 2019 r.

d) faktura do paragonu z NIP – problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,

e) sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

f) sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

g) zasady dokumentowania sprzedaży w przypadku posiadania kasy fiskalnej bez możliwości wprowadzenia NIP.

2. Nowe zasady wykazywania w JPK faktur do paragonów od 1 kwietnia/lipca 2020 r.

IV. Ulga na złe długi od 2020 – podatek VAT a podatek dochodowy:

1. Ulga na złe długi – podatek PIT/CIT:

a) zasady wyłączania z przychodu oraz z KUP w związku z brakiem zapłaty,

b) wyłączenia z przychodów podatkowych – kto i w jakich przypadkach może to zrobić?

c) długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów,

d) późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe,

e) ulga na złe długi w podatku dochodowym a obliczanie zaliczki na podatek.

2. Ulga na złe długi w podatku VAT a podatek dochodowy:

a) wyłączanie z KUP a stosowanie uregulowań ustawy o VAT,

b) terminy rozliczenia ulgi na złe długi w podatku VAT a w podatku dochodowym.

V. Zagraniczny podatek VAT a rozliczenie podatku dochodowego – zmiana podejścia organów podatkowych:

1. Podatek VAT w zakupach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejścia organów podatkowych:

a) zagraniczny podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) możliwość odzyskania podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe,

c) zagraniczny podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium innego państwa poza unijnego a koszty uzyskania przychodów.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejścia organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego, a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

Cena szkolenia obejmuje:

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 5 maja 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kalisz, Hotel EUROPA, Aleja Wolności 5
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł netto (664,20 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
540,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.