Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2020 r.
 27 lutego 2020

Od dnia 1 stycznia 2020 r. weszły w życie kolejne zmiany w trzech kluczowych ustawach podatkowych: VAT, PIT oraz CIT. Zmiany te wynikają z kilku aktów prawnych. Dodatkowo zmiany weszły także w Ordynacji podatkowej i dotyczą mikrorachunków podatkowych, a także zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych.

Jest to jedno z nielicznych szkoleń, podczas którego omówione zostaną zmiany w sposób kompleksowy i powiązany na gruncie VAT, PIT, CIT oraz OP. Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie wiedzy w zakresie nowelizowanych przepisów. Oprócz omówienia istoty zmian wskazane zostaną obszary wrażliwe oraz wskazówki jak poradzić sobie  z problemami związanymi z nowelizacjami. W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań.

Korzyści:

 • zapoznanie z najistotniejszymi zmianami podatkowymi w różnych obszarach podczas jednego szkolenia
 • praktyczne wskazówki
 • dygresje z praktyki wykładowcy
 • interaktywna formuła

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • dyrektorzy finansowi
 • główne księgowe księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część I. Podatek od towarów i usług:

 • wystawianie faktur do paragonów - nowe zasady,
 • faktury uproszczone, a nowe przepisy,
 • jak korygować błędnie wystawione paragony?
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – jak sprzedawać i nabywać nieruchomości, aby uniknąć problemów w VAT?

Część II. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • biały rejestr VAT - skutki w podatkach dochodowych,
 • co z rachunkami wirtualnymi i factoringiem?
 • co z płatnościami walutowymi?
 • płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów,
 • tryb zawiadomieniowy (ZAW-NR)
 • podzielona płatność - skutki w podatkach dochodowych,
 • powrót ulgi na złe długi - skutki dla sprzedawcy i nabywcy,
 • transakcje handlowe objęte nowymi przepisami,
 • jak korygować zaliczki i rozliczenia w związku z przeterminowaniem płatności?
 • ulga na złe długi w spółkach osobowych,
 • podwyższenie limitu dla uznania podatnika za tzw. małego podatnika.

Część III. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • biały rejestr VAT - skutki w podatkach dochodowych,
 • co z rachunkami wirtualnymi i factoringiem?
 • co z płatnościami walutowymi?
 • płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów,
 • tryb zawiadomieniowy (ZAW-NR),
 • podzielona płatność - skutki w podatkach dochodowych,
 • powrót ulgi na złe długi - skutki dla sprzedawcy i nabywcy,
 • transakcje handlowe objęte nowymi przepisami,
 • jak korygować zaliczki i rozliczenia w związku z przeterminowaniem płatności?
 • ulga na złe długi w spółkach osobowych,
 • podwyższenie limitu dla uznania podatnika za tzw. małego podatnika,
 • zmiany związane z pracownikami - nowe sposoby ustalania zaliczek,
 • oświadczenia pracowników o przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej,
 • podniesienie limitu małego podatnika,
 • zwolnienie w PIT niektórych dochodów kredytobiorców,
 • zmiany dotyczące zwolnienia z PIT dochodów marynarzy,
 • zwolnienie w PIT wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych tzw. usług społecznych,
 • zmiany dot. przedsiębiorstwa w spadku,
 • obniżenie stawki w PIT z 18% do 17% (at. 27 ust. 1a i art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1a PIT),
 • zmiany kwoty zmniejszającej podatek (art. 27 ust. 1a PIT),
 • w konsekwencji zmiany w skali podatkowej (art. 27 ust. 1 PIT),
 • zmiany w pracowniczych kosztach uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 PIT).

Część IV. Zmiany w Ordynacji podatkowej:

 • NIP czy PESEL – na który rachunek należy płacić?
 • co z ryczałtem z najmu?
 • co w przypadku pozostałych przychodów opodatkowanych ryczałtem?
 • karta podatkowa.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Podatki
Data szkolenia: 27 lutego 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Szczecin, Hotel NOVOTEL Centrum, al. 3 Maja 31
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Safian

Doradca Podatkowy, doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT.

Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło już ponad 1000 osób.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.