Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: JPK VAT
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia

Podatek VAT jako podatek zharmonizowany w Unii Europejskiej podlega kontroli zgodności polskiej ustawy o VAT z unijnymi regulacjami. Zdarza się, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bardzo często, że dotychczasowa wykładnia (rozumienie przepisów) ustawy o VAT okazuje się niezgodna z prawem unijnym.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszego krajowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaprezentowanie i wyjaśnienie konsekwencji wynikających z tych orzeczeń.

Jednym z głównych zagadnień omawianych na szkoleniu będą najbliższe zmiany w pliku JPK_VAT. Pokazane zostaną różnice w ewidencjonowaniu transakcji według obecnych i zmienianych regulacji.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie czynnościom nieodpłatnym w VAT, zarówno dotyczącym dostaw towarów, jak i świadczeniom usług.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i pozwoli zapoznać się z nowymi obowiązkami nakładanymi przez ustawodawcę.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

28 czerwca 2021

27 lipca 2021

9 sierpnia 2021

8 września 2021

17 września 2021

15 października 2021

3 listopada 2021

1 grudnia 2021

14 grudnia 2021

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

+ czytaj więcej

16 lipca 2021

31 sierpnia 2021

27 września 2021

7 października 2021

25 października 2021

22 listopada 2021

22 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia bieżące, orzecznictwo, interpretacje:

 • Wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w sprawie C-895/19. Jak rozliczać podatek po wyroku?
 • Korekty VAT w transakcjach transgranicznych oraz planowane zmiany w tym zakresie w ustawie SLIM VAT2:
 • korekty „in plus” w WDT oraz w eksporcie towarów i usług,
 • korekty „in plus” w WNT i imporcie usług,
 • korekty „in minus” w zależności od przyczyny korekty w transakcjach WDT, WNT, eksporcie towarów i eksporcie usług.
 • planowane zmiany w zakresie transgranicznych korekt w ustawie SLIM VAT2.
 • Przywóz towarów z UE nabywanych od podatnika z Wielkiej Brytanii – studium przypadku.
 • Karty paliwowe - interpretacja ogólna wydana po wyroku TSUE C-235/18 i jej konsekwencje.
 • Wyrok TSUE w sprawie C 48/20. Możliwość korekt faktur w trakcie kontroli podatkowej.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-335/19 dotyczący ulgi na złe długi. Zmiany w uldze w ustawie SLIM VAT2.
 • Obowiązek podatkowy przy sprzedaży mediów (energia, elektryczna, gaz, woda, nieczystości, najem, dzierżawa, leasing, ochrona osób, dozór mienia itp.) w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16.

2. Zmiany w JPK_VAT - projekt rozporządzenia:

 • wykazywanie paragonów z NIP,
 • wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących leków, alkoholi, części budowli i lokali, usług niematerialnych,
 • radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów WEW,
 • zmiany w zakresie danych przy imporcie towarów,
 • przepisy przejściowe.

3. Świadczenia nieodpłatne w VAT:

 • czynności skutkujące i nieskutkujące opodatkowaniem – zasady kwalifikacji,
 • nieodpłatne dostawy towarów związane i niezwiązane z prowadzoną działalnością gosp.: artykuły spożywcze, kalendarze, katalogi reklamowe, upominki, alkohol, okulary dla pracowników, kwiaty, wiązanki pogrzebowe,
 • zmiana limitów dla prezentów o małej wartości od 2021 r.,
 • nieodpłatne wydania próbek i prezentów,
 • nieodpłatne świadczenia usług związane i niezwiązane z działalnością gosp.: użyczanie lokali i budynków, użyczanie maszyn i urządzeń podmiotom współpracującym, pakiety medyczne, karnety na basen i kluby fitness, ubezpieczenia, transport do miejsca pracy, ubezpieczenia, posiłki, użyczanie pracownikom samochodów, nekrologi, kondolencje, napoje i posiłki w trakcie spotkań w firmie,
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.