Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: JPK VAT
Zmiany w JPK_VAT. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia

Podatek VAT jako podatek zharmonizowany w Unii Europejskiej podlega kontroli zgodności polskiej ustawy o VAT z unijnymi regulacjami. Zdarza się, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bardzo często, że dotychczasowa wykładnia (rozumienie przepisów) ustawy o VAT okazuje się niezgodna z prawem unijnym.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszego krajowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaprezentowanie i wyjaśnienie konsekwencji wynikających z tych orzeczeń.

Jednym z głównych zagadnień omawianych na szkoleniu będą najbliższe zmiany w pliku JPK_VAT. Pokazane zostaną różnice w ewidencjonowaniu transakcji według obecnych i zmienianych regulacji.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie czynnościom nieodpłatnym w VAT, zarówno dotyczącym dostaw towarów, jak i świadczeniom usług.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu VAT i pozwoli zapoznać się z nowymi obowiązkami nakładanymi przez ustawodawcę.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

+ czytaj więcej

19 maja 2021

10 czerwca 2021

16 lipca 2021

16 sierpnia 2021

31 sierpnia 2021

27 września 2021

7 października 2021

25 października 2021

22 listopada 2021

22 grudnia 2021

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

28 maja 2021

28 czerwca 2021

8 lipca 2021

27 lipca 2021

9 sierpnia 2021

8 września 2021

17 września 2021

15 października 2021

3 listopada 2021

1 grudnia 2021

14 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia bieżące, orzecznictwo, interpretacje:

 • Wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w sprawie C-895/19. Jak rozliczać podatek po wyroku?
 • Korekty VAT w transakcjach transgranicznych oraz planowane zmiany w tym zakresie w ustawie SLIM VAT2:
 • korekty „in plus” w WDT oraz w eksporcie towarów i usług,
 • korekty „in plus” w WNT i imporcie usług,
 • korekty „in minus” w zależności od przyczyny korekty w transakcjach WDT, WNT, eksporcie towarów i eksporcie usług.
 • planowane zmiany w zakresie transgranicznych korekt w ustawie SLIM VAT2.
 • Przywóz towarów z UE nabywanych od podatnika z Wielkiej Brytanii – studium przypadku.
 • Karty paliwowe - interpretacja ogólna wydana po wyroku TSUE C-235/18 i jej konsekwencje.
 • Wyrok TSUE w sprawie C 48/20. Możliwość korekt faktur w trakcie kontroli podatkowej.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-335/19 dotyczący ulgi na złe długi. Zmiany w uldze w ustawie SLIM VAT2.
 • Obowiązek podatkowy przy sprzedaży mediów (energia, elektryczna, gaz, woda, nieczystości, najem, dzierżawa, leasing, ochrona osób, dozór mienia itp.) w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16.

2. Zmiany w JPK_VAT - projekt rozporządzenia:

 • wykazywanie paragonów z NIP,
 • wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących leków, alkoholi, części budowli i lokali, usług niematerialnych,
 • radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,
 • ujmowanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów WEW,
 • zmiany w zakresie danych przy imporcie towarów,
 • przepisy przejściowe.

3. Świadczenia nieodpłatne w VAT:

 • czynności skutkujące i nieskutkujące opodatkowaniem – zasady kwalifikacji,
 • nieodpłatne dostawy towarów związane i niezwiązane z prowadzoną działalnością gosp.: artykuły spożywcze, kalendarze, katalogi reklamowe, upominki, alkohol, okulary dla pracowników, kwiaty, wiązanki pogrzebowe,
 • zmiana limitów dla prezentów o małej wartości od 2021 r.,
 • nieodpłatne wydania próbek i prezentów,
 • nieodpłatne świadczenia usług związane i niezwiązane z działalnością gosp.: użyczanie lokali i budynków, użyczanie maszyn i urządzeń podmiotom współpracującym, pakiety medyczne, karnety na basen i kluby fitness, ubezpieczenia, transport do miejsca pracy, ubezpieczenia, posiłki, użyczanie pracownikom samochodów, nekrologi, kondolencje, napoje i posiłki w trakcie spotkań w firmie,
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.