Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: JPK VAT
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi od września i października 2021 r. zmianami w podatku VAT oraz zbliżającymi się nowymi regulacjami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. W toku szkolenia poruszone zostaną również aktualne zagadnienia związane z aktualnym orzecznictwem TSUE, kasami rejestrującymi oraz e-commerce.

Zmiany określane jako SLIM VAT2 są kolejną rządową inicjatywą mającą ułatwić rozliczanie, ewidencjonowanie i dokumentowanie podatku VAT. Zmiany wprowadzają wiele drobnych, lecz istotnych zagadnień wpływających na obowiązki i uprawnienia podatników. Zmiany dotyczą m.in. takich zagadnień jak: ujmowanie korekt „in minus” w transakcjach transgranicznych, ułatwienia w składaniu druku VAT-26, czy zmian w stosowaniu ulgi na złe długi.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany dotyczące nowych zasad fakturowania związanych z planowanym na 1 stycznia 2022 r. wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych, które docelowo będą obowiązkowe dla wszystkich podatników. W związku z tymi zmianami dodatkowo przewidziano pakiet zmian dotyczący faktur korygujących, duplikatów faktur oraz terminów wystawiania dokumentów przed sprzedażą. Nie mniej istotne są ostatnie orzeczenia TSUE w sprawie VAT w gastronomii, w sprawie produktów ropopochodnych, czy też dotyczące zaniechanych inwestycji. Szkolenie dopełnią kwestie związane z wprowadzonym od połowy roku systemem e-commerce oraz kas rejestrujących.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

3 listopada 2021

1 grudnia 2021

14 grudnia 2021

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

+ czytaj więcej

22 listopada 2021

22 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pakiet SLIM VAT2:

 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt „in minus” podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
 • czy nowe propozycje dotyczące odliczania VAT przy imporcie usług i WNT są zgodnie z wyrokiem TSUE?
 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • istotne zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
 • zmiany w MPP,
 • stosowanie przepisów w okresie intertemporalnym.

2. Faktury ustrukturyzowane i zmiany w fakturowaniu:

 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur,
 • zmiany w duplikatach faktur,
 • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.

3. Zagadnienia bieżące:

 • kontrowersyjne regulacje dotyczące kas rejestrujących,
 • zaniechane inwestycje w świetle orzecznictwa TSUE,
 • stawki VAT w gastronomii - posiłki na wynos,
 • wyrok TSUE w sprawie rozliczania VAT od WNT wyrobów ropopochodnych,
 • sposób ustalania limitu sprzedaży dla WSTO oraz usług TBE (e-commerce).
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.