Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w kasach rejestrujących od 1 maja 2019 r.
Kasy online, nowe obowiązki, uprawnienia sankcje.
 22 lipca 2019

Celem szkolenia jest omówienie istotnych regulacji wchodzących w życie od 1 maja 2019 r. dotyczących kas rejestrujących. W jego trakcie przybliżone zostaną nowe obowiązki informacyjno - dokumentacyjne jakie spoczywają na podatnikach ewidencjonujących obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących. Naruszenie obowiązków z tym związanych łączy się z możliwością poniesienia sankcji karnych skarbowych i ich odpowiednią gradacją.

Omówiony zostanie również nowy typ kas rejestrujących – kasy online, które będą obowiązkowe dla części branż od 1 stycznia 2020 r. Zmianie ulegają zasady i warunki odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Wprowadzone zostaną nowe procedury związane z fiskalizacją kas, zakończeniem pracy kas, czy też kradzieżą.

Propozycje nowych obowiązków związanych z:

 • podawaniem NIP na paragonie fiskalnym,
 • odmiennych od obecnych terminów ewidencjonowania zaliczek,
 • obowiązków podpisywania oświadczeń przez pracowników o zapoznaniu się z powinnościami związanymi z kasami fiskalnymi i ich odpowiedzialnością karnoskarbową,
 • nowymi terminami przeglądów kas fiskalnych.

powinny skłonić Państwa do jak najszybszego zapoznania się z wprowadzanymi zmianami.

Ponadto w toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwolnień i wyłączeń z ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szkolenie pozwoli udzielić odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:

 • czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej?
 • czy nieodpłatne dostawy oraz świadczenia usług na rzecz pracowników, członków zarządu podlegają zaewidencjonowaniu w kasie fiskalnej, a jeżeli tak to w jakich sytuacjach?
 • czy wystawiając fakturę należy wystawić również paragon?
 • jak ujmować fakturę do paragonu w JPK?
 • jakie zmiany dotyczące ujmowania paragonów w JPK nastąpią od lipca 2019 r.?

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Stosowanie kasy fiskalnej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewidencji. Podstawy prawne:
 • likwidacja pojęcia „obrót” dla potrzeb kas fiskalnych, pojęcie „sprzedaży”,
 • zakres danych podlegających ewidencjonowaniu,
 • zakres podmiotowy obowiązku ewidencyjnego - problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy,
 • zmiana ustawy o VAT i nowe rozporządzenia wykonawcze dot. kas fiskalnych.
 1. Kasy online:
 • Centralne Repozytorium Kas:
 • kto je prowadzi,
 • do czego służy,
 • jakie dane gromadzi.
 • które kasy będą się łączyć z Centralnym Repozytorium Kas,
 • jak zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas,
 • brak Internetu – sposoby postępowania,
 • zakres danych przekazywanych do Centralnego Repozytorium Kas,
 • używanie kas fiskalnych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu,
 • nowe procedury:
 • fiskalizacja kasy,
 • serwisowanie,
 • przeglądy techniczne i terminy przeglądów,
 • zakończenie pracy kasy,
 • zakończenie działalności gosp.,
 • awarie kasy,
 • kradzież,
 • zmiana serwisanta.
 • ustawowa sankcja za brak przeglądu technicznego kasy,
 • kategorie kas online i zakres ich użytkowania,
 • pamięć fiskalna i pamięć chroniona w kasach online, zapisy danych z terminala płatniczego,
 • terminy wprowadzania kas online dla poszczególnych branż działalności gospodarczej,
 • obowiązek stosowania kas online a możliwość ewidencjonowania sprzedaży na kasach z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
 1. Nowe zasady odliczenia i zwrotu kwot z tytułu zakupu kasy rejestrującej:
 • nowe warunki odliczania i zwrotu,
 • skrócenie terminów ubiegania się o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących,
 • zmiany w zakresie odliczeń i zwrotów dla taksówkarzy,
 • odliczenia i zwroty dotyczące kas online,
 • odliczenia i zwroty dotyczące podatników nabywających kasy online posiadających już kasy rejestrujące,
 • odliczenia i zwroty dotyczące podatników posiadających już kasy online i nabywające inne kasy online,
 • odliczenia i zwroty od kas rezerwowych,
 • przepisy przejściowe dotyczące odliczeń i zwrotów,
 • nowe regulacje dotyczące zwrotu kwot odliczonych na zakup kas rejestrujących:
 • wyjątki dotyczące kas online.
 1. Obowiązki związane z użytkowaniem kas rejestrujących:
 • obowiązki podatników związane z użytkowaniem kas fiskalnych,
 • zawartość i treść paragonów fiskalnych,
 • paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,
 • paragon fakturą „uproszczoną”,
 • propozycje zmian dotyczących obowiązkowego podawania NIP na paragonie fiskalnym,
 • paragony fiskalne w JPK obecnie i po zmianie przepisów od lipca 2019 r.,
 • paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,
 • istotna zmiana terminów fiskalizacji zaliczek, zadatków, przedpłat w kasie fiskalnej,
 • korekty, rabaty, zwroty, pomyłki, anulowania transakcji w kasie fiskalnej,
 • generowanie raportów fiskalnych po zmianach,
 • zapełnienie pamięci fiskalnej w kasach z papierowym zapisem kopii – konsekwencje po nowelizacji przepisów,
 • do kiedy będzie można użytkować kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii,
 • sankcje karnoskarbowe związane z niedopełnieniem obowiązków związanych z kasami rejestrującymi.
 1. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących:
 • warunki stosowania zwolnień podmiotowych,
 • zwolnienia przedmiotowe w 2019 r. (m.in. usługi telekomunikacyjne, najem, usługi dostarczania wody, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż na rzecz pracowników),
 • czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
 • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
 • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
 • fiskalizacja świadczeń nieodpłatnych, np. przekazanie alkoholu,
 • obciążenie pracownika lub współpracownika za koszty zużytego paliwa.
 1. Pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Kasy rejestrujące, VAT
Data szkolenia: 22 lipca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.