Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w podatkach CIT i PIT w 2019 w sektorze medycznym
 11 lutego 2019

Szkolenie ma na celu aktualizacje wiedzy niezbędną do codziennej pracy w dziale księgowym szpitala, pogłębienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach dochodowych , możliwość przeprowadzenia konsultacji z szkoleniowcami odnośnie indywidualnych przypadków, które zaistniały w jednostce uczestnika.

Celem szkolenia jest również omówienie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2018 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w PIT w 2019 r. – praktyczne aspekty obowiązywania nowych regulacji w podmiotach leczniczych oraz pakietu ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Omówienie zmian w drukach PIT oraz terminach na ich złożenie ( szczegółowe omówienie zmienionych druków PIT 2, 11,8C,R,4R, 8AR).
 2. Warunki zniesienia okresowych szkoleń BHP.
 3. Skrócenie z pięciu do trzech lat obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych do rozliczeń rocznych PIT.
 4. Wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji organu podatkowego z 14 do 30 dni.
 5. Należności kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (zlecenia, dzieła, kontrakty menedżerskie) - istotne dla płatników zasady poboru podatku PIT i zasady ich dokumentowania.
 6. Odszkodowania wypłacane pracownikom na drodze sądowej i w postępowaniu przedsądowym.

II. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. z punktu widzenia podmiotów leczniczych:

 1.   Zmiany zasad rozliczania samochodów osobowych w kosztach uzyskania przychodu

a) Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box).

b) Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy – opodatkowanie, zasady po nowemu.

c) Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje).

d) Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej.

e) Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach.

f) korekta kosztów uzyskania przychodu w związku z tzw. białą listą.

g) Klauzula uzasadnienia ekonomicznego przy wyłączeniu z przychodu wartości aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz w zakresie podziału/łączenia spółek oraz wymiany udziałów.

k) Rozszerzenie uprawnienia dla organu podatkowego do określania wartości przychodu według cen rynkowych na przypadki świadczenia usług oraz nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych.

2. Omówienie struktury JPK sprawozdanie finansowe oraz struktury JPK Księgi rachunkowe z punktu widzenia rozliczeń podatkowych w podmiocie leczniczym:

a) Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań.

b) Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań?

c) Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych.

d) Zawartość sprawozdania e-finansowego:

 • elementy sprawozdania finansowego;
 • problemy w konfigurowaniu przyporządkowania informacji do wymogów struktury logicznej;
 • podatkowe podejście do zawartości e-sprawozdania finansowego.

e) Problemy praktyczne w sporządzeniu e-struktury.

f) Wymogi dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego.

g) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem.

f) Jak i kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe?

3. Problemy w podatku CIT w podmiotach leczniczych związane z bieżącym rozliczaniem transakcji:

a) Rozliczanie kosztów leczenia nieubezpieczonych- zasady rozpoznawania przychodu.

b) Zasady prezentacji dotacji dla rezydentów.

c) Opodatkowanie refaktur i ujęcie kosztowe.

d) Rozliczenia z NFZ, ujęcie przychodów w przypadku faktur wystawianych po zakończeniu roku podatkowego.

e) Usługi świadczone dla podmiotów zagranicznych w tym badania kliniczne, moment powstania obowiązku podatkowego.

4. Rozliczenia podatkowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w podmiocie leczniczym.

a) Dokumentacja środka trwałego- Informacje ujawniane w sprawozdaniu finansowy.

b) Zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych:

 • Sprzedaż środka trwałego.
 • Nieodpłatne przekazanie środka trwałego.
 • Kradzież i niedobory środka trwałego.
 • Odłączenie i przyłączenie części dodatkowej i peryferyjnej.
 • Likwidacja środka trwałego, w tym odzyskanie części.

c) Stawki amortyzacyjne a okres ekonomicznej użyteczności.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia
Data szkolenia: 11 lutego 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Łódź, Hotel Ambasador Premium, Kilińskiego 145
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz w dziedzinach pokrewnych. Ekspert w zakresie podatku VAT, CIT i PIT. Wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich oraz prowadzenie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego pozwoliły naszemu ekspertowi na uzyskanie rozległej i rzetelnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego zarówno w jego aspektach teoretycznych jak i przede wszystkim praktycznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, który gwarantuje przystępne przekazanie wiedzy, a ponadto proponuje  niestandardowe rozwiązania problemów, z którymi spotykają się pracownicy działów finansowo-księgowych. Uczestników szkolenia ujmuje umiejętnością doboru praktycznych przykładów ilustrujących najważniejsze tezy szkolenia.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.