Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: CIT
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych, rozliczających podatek VAT i podatek CIT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2020 roku również w wyniku pandemii oraz do których należy się przygotować. 

Najobszerniejszym i najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zwana jest Tarczą antykryzysową i weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r.

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych również przy sporządzaniu nowej struktury JPK-v7m/k wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz oczekujące na wejście w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Małgorzata Rzeszutek

  dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

9 października 2020

23 października 2020

3 listopada 2020

16 listopada 2020

2 grudnia 2020

14 grudnia 2020

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Podatek VAT:

1. Wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) od 1 lipca 2020 r. w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych:

 • Jakie nowe informacje będą przekazywane w JPK_V7m przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne?
 • Prezentacja przykładowych transakcji sprzedażowych przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego w nowej strukturze i oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczególnym uwzględnieniem MPP.
 • Rejestr zakupu – zakres danych i sposób prezentacji danych.
 • Oznaczenia dowodów nabycia (m.in. MK, WEW).
 • Grupy towarowo-usługowe,
 • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K)

2. Biała lista po zmianach w związku z „tarczą antykryzysową” w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:

 • Cesje i factoring.
 • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.
 • Terminy i zakres zawiadomień ZAW-NR po zmianach z tytułu pandemii.
 • Płatność mechanizmem Split Payment a zgłaszanie rachunku

3. Stawki VAT po zmianach

 • 0% dla niektórych towarów medycznych.
 • Co z nową matrycą stawek VAT w obliczu pandemii?
 • Stosowanie nomenklatury scalonej w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych.
 • Korzystanie z wniosku WIS w zakresie stawek VAT.

Podatek CIT:

1. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT  przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne

 • jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu,
 • darowizny dla szpitali jednoimiennych oraz dla pozostałych, czy są różnice w kwalifikacji,
 • darowizny rzeczowe dla mieszkańców gmin ( maseczki, rękawiczki, itp.) – skutki podatkowe.

2. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne:

 • kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty,
 • jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia,
 • co z zaliczkami uproszczonymi w przypadku ponoszenia strat w trakcie roku.

3. Ustawy z cyklu  COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i ich zastosowanie przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne:

 • możliwość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zw. z produkcją towarów do przeciwdziałania epidemii w CIT,
 • przedłużenie terminu na wydanie wniosku o interpretację indywidualną,
 • zawieszenie terminów dot. raportowania schematów podatkowych
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • odstąpienie od opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej,
 • możliwość z zrezygnowania z uproszczonych zaliczek w CIT w trakcie roku.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.