Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w podatku VAT 2019/2020 r.
Split Payment, Biała Lista Podatników oraz nowa matryca stawek VAT i WIS
 18 listopada 2019

Omawiane podczas szkolenia zmiany przepisów wprowadzane przez ustawodawcę wywrą znaczący wpływ na systemy finansowo-księgowe, zwiększą zakres informatyzacji firm, zrewolucjonizują procedurę dokonywania przelewów bankowych, zmienią również dotychczasowe zasady dokumentowania transakcji i ich fakturowania oraz zobligują do pełnej weryfikacji kontrahentów.

Szkolenie wyjaśni zasady funkcjonowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - split payment, pozwoli odpowiedzieć na pytania kto i kiedy jest zobowiązany do stosowania nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a także naświetli konsekwencje nieprawidłowego dokumentowania i rozliczania ww. transakcji.

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone zasady sprawdzania kontrahentów wg tzw. białej listy podatników, skutki braku ich weryfikacji w podatkach (VAT, CIT, PIT). Omówione zostaną zagadnienia związane z likwidacją uciążliwego dla podatników odwrotnego obciążenia i zastąpienia go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, a w związku z tym konsekwencje podatkowe tych zmian dla podatników –przede wszystkim – dotyczące fakturowania.

Na szkoleniu zostaną również przedstawione informacje o zbliżających się zmianach w VAT dotyczących dokumentowania WDT, transakcji trójstronnych. Szczególnie istotne zmiany dotyczą prawa do stosowania stawki 0% VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Słuchacze dowiedzą się również o obowiązku wystawiania faktur do paragonów oraz likwidacji deklaracji VAT i zbliżającej się nowej matrycy stawek.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r. 
 1. Likwidacja procedury odwrotnego obciążenia w dostawach (zał. nr 11) i świadczeniu usług (zał. nr 14). Likwidacja załącznika nr 13 do ustawy o VAT.
 2. Nowy zał. 15 - towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
 3. Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
 4. Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.
 5. Zmiany w treści faktur - oznaczanie faktur „mechanizm podzielonej płatności”.
 6. Sankcje za błędne oznaczanie faktur podlegających obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności.
 7. Sankcje dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
 8. Podzielona płatność jako forma uniknięcia solidarnej odpowiedzialność za podatek VAT.
 9. Zbiorcze i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.
 10. Przepisy przejściowe – wdrożenie nowej regulacji w czasie
 1. Nowa matryca stawek VAT i WIS - zmiany od 1 listopada 2019 r.
 1. Wiążąca Informacja Stawkowa, istota zmian.
 2. Zmiany stawek podatkowych dotyczące prasy, książek i e-booków.
 3. Możliwość uzyskania WIS dla towarów i usług z załącznika nr 15.
 1. „Biała lista podatników” – sankcje podatkowe od 2020 r.
 1. Biała lista podatników – zakres informacji.
 2. Solidarna odpowiedzialność w VAT.
 3. Limity kwotowe dla płatności na rachunek wykazany w rejestrze podatników VAT.
 4. Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.
 5. Obciążenie rachunku – terminy wdrożenia nowych obowiązków.
 6. Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.
 1. Warunki stosowania stawki 0% przy WDT – zmiany od 1 stycznia 2020 r.
 1. Nowe przesłanki materialne do zastosowania stawki 0% przy WDT:
 2. Obowiązkowe otrzymanie VAT UE od nabywcy,
 3. Prawidłowe złożenie informacji podsumowującej.
 4. Dokumenty przy WDT jednoznacznie uprawniające do stosowania stawki 0%.
 1. Transakcje łańcuchowe
 1. Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych od roku 2020.
 2. Rejestracja dla celów VAT kontrahenta – identyfikacja transakcji ruchomej od 2020 roku.
 3. Znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania transakcji łańcuchowych od 2020 roku.
 1. Kasy rejestrujące – nowe regulacje od roku 2020
 1. Zasady wystawiania faktur do paragonów – obowiązkowy NIP na paragonie.
 2. Terminy wdrożenia kas on-line w 2020 r.
 3. Ulga z tytułu zakupu kas on-line – warunki skorzystania.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 18 listopada 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kraków, Q Hotel Plus Kraków, ul. Wygrana 6
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.