Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
Zmiany w podatku VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2

Szanowni Państwo,

w roku 2023 wchodzą w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3.

Zmiany są bardzo istotne, w szczególności w zakresie:

 • określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,
 • doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,
 • zasad odliczania podatku VAT przy WNT,
 • zasad korygowania WDT po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej wywozu towarów,
 • zmiany definicji małego podatnika,
 • generowania raportów fiskalnych z kas on-line,
 • wystawiania i przechowywania faktur wystawionych do e-paragonów,
 • stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,
 • możliwości przelewania większej ilości rodzajów podatków z rachunku VAT,
 • obniżenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT) w określonych okolicznościach.

Pakiet VAT Slim 3 obejmuje oczywiście szereg innych zmian, które omówimy w trakcie szkolenia.

Ponadto, w trakcie szkolenia podsumowane zostaną zmiany wprowadzone w latach 2021-2022 w ramach pakietów zmian VAT Slim 1 i 2. Ma to na celu kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT wprowadzanych w ramach pakietu zwanego ogólnie VAT SLIM, a przede wszystkim utrwalenie tych już wprowadzonych oraz przygotowanie się na te nadchodzące, gdyż wszystkie z nich w sposób istotny zmieniły oraz zmienią rozliczanie podatku VAT.

W ramach szkolenia nasi eksperci przygotują Państwa na nadchodzące zmiany oraz rozwieją wątpliwości związane z tymi zmianami, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone.

Zapraszamy na szkolenie.

Prowadzący:
Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

28 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

13 lipca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

10 sierpnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

20 września 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

23 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

23 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

12 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podatek VAT - założenia pakietu „SLIM VAT 3”:

1. Zmiana w definicji małego podatnika.

2. Korekty VAT a kurs waluty:

a) dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,

b) planowana zmiana w przepisach:

- określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,

- określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,

- określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.

3. Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT.

4. Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT - obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT.

5. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu.

6. Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line.

7. Faktury do e-paragonów - wystawianie i odpowiednie przechowywanie dokumentacji.

8. Modyfikacja zasad 15-dniowego zwrotu VAT dla podatników „bezgotówkowych”.

9. Okoliczności dające możliwość obniżenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT 15%, 20%, 30%) przez organ podatkowy.

10. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:

a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %),

b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok,

c) zawiadomienie naczelnika o proporcji/prewspółczynniku w pierwszym roku ich stosowania zamiast protokołu uzgodnieniowego,

11. Rachunek VAT - nowe możliwości przelewów:

a) możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,

b) możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,

c) możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora.

12. Pozostałe zmiany:

a) ujednolicenie zasad wydawania WIS, WIA, WIT i WIP,

b) zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi,

c) zmiany dotyczące zwolnień z importu towarów dla palcówek dyplomatycznych;
d) umożliwienie korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania jest już wyrejestrowany z tych procedur.

II. Pakiety VAT SLIM 1 i 2 - PODSUMOWANIE ZMIAN:

1. VAT SLIM 2:

a) BREXIT - dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

b) Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.

c) Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń.

d) Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej.

e) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej.

f) Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali.

g) Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń - powrót do zasad sprzed roku 2017.

h) Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy.

i) Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych).

j) Zmiany dotyczące ulgi na złe dług.

k) Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.

2. VAT SLIM 1:

a) Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy.

b) Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń.

c) Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie.

d) Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów - zwiększenie wartości prezentów o małej wartości.

e) Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania.

f) Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania.

g) Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów.

h) Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności - ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensa.

i) Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT).

j) Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].