Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w podatku VAT w 2020 r.
- jak prawidłowo wykonywać nowe obowiązki i uniknąć sankcji?
 21 stycznia 2020

Omawiane podczas szkolenia zmiany przepisów obowiązujące od 2020 r.  wywierają znaczący wpływ na systemy finansowo-księgowe podmiotów, powodują konieczność zwiększenia zakres informatyzacji firm oraz zmienią procedurę dokonywania przelewów bankowych, a ponadto zobligują do pełnej weryfikacji kontrahentów i uzupełnienia procedur dokumentowania sprzedaży towarów i świadczenia usług.

Szkolenie wskaże na problemy występujące przy realizacji obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - split payment, pozwoli odpowiedzieć na pytania kto i kiedy jest zobowiązany do stosowania nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a także naświetli konsekwencje nieprawidłowego dokumentowania i rozliczania ww. transakcji oraz przypadku braku możliwości wykonania płatności podzielonej i dopuszczalności realizacji przelewów bez zastosowania tej procedury.

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone zasady sprawdzania kontrahentów wg tzw. białej listy podatników, skutki braku ich weryfikacji w podatkach (VAT, CIT, PIT). Omówione zostaną zagadnienia związane z likwidacją uciążliwego dla podatników odwrotnego obciążenia i zastąpienia go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, a w związku z tym konsekwencje podatkowe tych zmian dla podatników –przede wszystkim – dotyczące fakturowania.

Na szkoleniu zostaną również przedstawione informacje o zmianach w VAT dotyczących właściwego dokumentowania WDT oraz transakcji trójstronnych. Szczególnie istotne zmiany dotyczą prawa do stosowania stawki 0% VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych i ustalenia warunków materialnych zastosowania preferencyjnej stawki podatku. Słuchacze dowiedzą się także na czym polega procedura magazynu call-of stock w obrocie transgranicznym towarami i jak należy opodatkować tę formułę czynności podatkiem VAT.

Zaprezentowany zostanie również obowiązek wystawiania faktur do paragonów zawierających odpowiednie dane kontrahenta oraz zapowiedziana forma likwidacji deklaracji VAT i zbliżającej się nowej matrycy stawek.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. „Biała lista podatników” – sankcje podatkowe od 2020 r.

 • Biała lista podatników – zakres informacji.
 • Szczególne przypadki przelewów – komornicy, faktoring, organy państwowe.
 • Limity kwotowe dla płatności na rachunek wykazany w rejestrze podatników VAT.
 • Problemy z rachunkami osobistymi kontrahentów i ich rozwiązanie.
 • Solidarna odpowiedzialność za VAT – brak weryfikacja rachunku kontrahenta.
 • Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.
 • Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu?

2. Wybrane problemy w zakresie podzielnej płatności:

 • Nowy zał. 15 - towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
 • Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
 • Obowiązek posiadania konta rozliczeniowego – kiedy występuje?
 • Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zmiany w treści faktur - oznaczanie faktur „mechanizm podzielonej płatności”.
 • Sankcje dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
 • Podzielona płatność jako forma uniknięcia solidarnej odpowiedzialność za podatek VAT.
 • Zbiorcze i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.
 • Potracenia, faktoring, zajęcia egzekucyjne a mechanizm podzielonej płatności.
 • Wykorzystanie środków na rachunku VAT i sposób realizacji przelewów.

3. Warunki stosowania stawki 0% przy WDT – zmiany od 1 stycznia 2020 r.:

 • Nowe przesłanki materialne do zastosowania stawki 0% przy WDT.
 • Obowiązkowe otrzymanie VAT UE od nabywcy.
 • Prawidłowe złożenie informacji podsumowującej.
 • Korygowanie informacji podsumowujących – wyjaśnienie przyczyny.
 • Dokumenty stosowane przy WDT jednoznacznie uprawniające do stosowania stawki 0%.
 • Opcja transportowa nabywcy – szczególny obowiązek dokumentacyjny.

4. Transakcje łańcuchowe oraz procedura magazynu call-off stock:

 • Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych od roku 2020.
 • Rejestracja dla celów VAT kontrahenta – identyfikacja transakcji ruchomej od 2020 roku.
 • Podstawowe informacje w zakresie procedury magazynu typu call-off stock.

5. Wiążąca Informacja Stawkowa i Nowa Matryca stawek VAT:

 • Wiążąca Informacja Stawkowa, istota zmian.
 • Zmiany stawek podatkowych dotyczące niektórych towarów.
 • Usługi związane z wyżywieniem – zmiana w stawce VAT.
 • Możliwość uzyskania WIS dla towarów i usług z załącznika nr 15.
 • Nowa matryca stawek – charakter zmiany zasad klasyfikowania.

6. Kasy rejestrujące – nowe regulacje od roku 2020:

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów – obowiązkowy NIP na paragonie.
 • Konsekwencje podawania NIP na paragonie dla nabywców.
 • Terminy wdrożenia kas on-line w 2020 r.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 21 stycznia 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Olsztyn, Hotel WILEŃSKI, ul. Knosały 5
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.