Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w stosowaniu stawki zwolnionej przy najmie dla celów mieszkaniowych
24 października 2021
Wynajem nieruchomości jest odpłatnym świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu. Może być jednak zwolniony z podatku VAT, jeśli są spełnione warunki z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis ten mówi o wynajmie mieszkań wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie ma w nim wyraźnego ograniczenia w zakresie tego kto jest Wynajmującym ani kto ma być Najemcą. Ustawa o VAT nie zawiera definicji nieruchomości mieszkalnej oraz nie określa co należy uznać za lokal mieszkalny.

W październiku Minister Finansów wydał interpretację ogólną o sygnaturze PT1.8101.1.2021 w sprawie rozliczenia wynajmu mieszkań. Stanowi ona duże zaskoczenie, gdyż prezentuje odmienne stanowisko niż interpretacje indywidualne wydawane w ostatnich latach, gdzie organy podatkowe dopuszczały stosowanie zwolnienia z VAT przy najmie lokali mieszkalnych na rzecz przedsiębiorców, którzy udostępniali lokale na cele mieszkaniowe swoim pracownikom. Zgodnie z interpretacją ogólną, jeśli usługa wynajmu nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym świadczona jest przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego, który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, to podlega opodatkowaniu z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT. Wynajmującym, którzy działają przez pośredników nadal pozostaje tzw. zwolnienie podmiotowe, pod warunkiem, że ich obroty nie przekroczą  200 tys. zł rocznie. Wskazana kwota będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu w jakim prowadzony jest wynajem.

Problematycznym przypadkiem jest najem lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej, która częściowo wykorzystuje jako mieszkanie, częś­ciowo zaś w nim prowadzi działalność gospodarczą. W takiej sytuacji należały rozważyć zastosowanie dwóch stawek VAT (podstawowa stawka VAT i zwolnienie) do jednej usługi. Warunki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zwolnieniem od podatku jest natomiast nadal objęta usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Podatnik podatku VAT będzie mógł nadal skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę jako ostatecznego odbiorcę usługi tylko w celach mieszkaniowych.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.