Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w ustawie o VAT w 2019 i 2020 r.
13 sierpnia 2019
1. W dniu 9 sierpnia 2019 r. Sejm przyjął uchwalone przez Senat poprawki do ustawy o VAT i ostatecznie przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa dotyczy przede wszystkim obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, którego termin wejścia w życie został ustalony na 1 listopada 2019 r. Ustawa likwiduje od listopada 2019 r. załączniki nr 11 i 14 do ustawy o VAT i w ich miejsce wprowadza nowy załącznik nr 15 do ustawy, w którym zostały wymienione towary i usługi zawarte w tych załącznikach, a także dodaje do nich towary, które do końca października 2019 r. będą objęte odpowiedzialnością solidarną. W wyniku takiego postępowania od listopada 2019 r. zostanie również zlikwidowany załącznik nr 13 do ustawy o VAT, a towary tam zawarte zostaną dodane do załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Ponadto, o czym już wcześniej informowaliśmy, do załącznika nr 15 włączone zostaną również takie towary, które do tej pory nie mieściły się w żadnym ze wskazanych wyżej załącznikach ustawy o VAT.

W uchwalonej ustawie zmieniony również został sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT – przewidziano odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 dotyczy usług).

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać nowe stawki podatku VAT na niektóre towary i usługi (e-booki, e-prasa, czasopisma specjalistyczne). Z tą datą mają wejść też w życie przepisy umożliwiające uzyskiwanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) przez podatników. Interesujące, że dla załącznika nr 15 do ustawy o VAT ustawodawca nie wprowadził nowych klasyfikacji po zmianach następujących od 1 kwietnia 2020 r. związanych ze stosowaniem do towarów i usług nowych klasyfikacji CN i PKWiU (2015). Oznacza to, że towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 nawet po zmianie klasyfikacji statystycznych dla celów VAT od 1 kwietnia 2020 r. będą klasyfikowane według klasyfikacji PKWiU (2008), czyli wg obecnych zasad klasyfikacyjnych.

Co więcej, nie będzie można uzyskać WIS dla towarów wymienionych w załączniku nr 15. Towary te są bowiem sklasyfikowane wg PKWiU 2008, a nie według Nomenklatury scalonej. Jest to niewątpliwa wada przepisów, która przyczyni się do wielu problemów u podatników, jak i kontrolujących ich organów podatkowych.

Od 1 kwietnia 2020 r. mają być stosowane przepisy wprowadzające nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT oraz stawki VAT dotyczące pozostałych towarów i usług.

2. Ponadto w dniu 13 sierpnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw po pozycją 1520 ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta od 1 września br. wprowadza do ustawy o VAT wiele drobnych zmian (zmiany w opodatkowaniu nieruchomości, zmiany w imporcie towarów, zawężenie zwolnień podmiotowych), a także zmian o charakterze rewolucyjnym, jak wydawanie do faktur paragonów z NIP. Ponadto od 1 lipca 2019 r. ustawa wprowadza dla wszystkich podatników obowiązkowy JPK_VAT według nowej struktury i nowej ewidencji VAT. Zmiany te są na tyle obszerne (JPK_VAT), że ich analiza będzie z pewnością prezentowana w naszym serwisie.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.