Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w VAT i ich wpływ na przedsiębiorstwa komunalne
13 września 2019
Na przełomie 2019 i 2020 roku w ustawie o podatku od towarów i usług nastąpią kluczowe zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT i sankcji za niestosowanie wprowadzanych przepisów.

Podstawowe zmiany, które będą wymagały wdrożenia w systemach księgowych przedsiębiorstw komunalnych to m.in.:

1. zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VATod 1 kwietnia 2020 roku ( duże przedsiębiorstwa komunalne ) i od 1 lipca 2020 roku ( średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa komunalne)

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT, która będzie wysłana razem z deklaracją VAT.

UWAGA: Wraz z zastąpieniem deklaracji formą elektronicznej struktury wprowadzone zostaną sankcje za brak wysłania korekty struktury po wezwaniu urzędu skarbowego. Przedsiębiorstwa komunalne muszą zatem przygotować również systemy wewnętrznego przepływu informacji w zakresie sprawnego składania korekt i wskazania osób odpowiedzialnych za te procesy.

2. Biała lista podatników VAT- od 1 września 2019 roku

Nowy wykaz podatników VAT prowadzony będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz wprowadzi obowiązek przelewania należności powyżej 15 tys. zł kontrahentom na rachunek z wykazu. Za przelew na inne konto niż to z wykazu będą grozić przedsiębiorstwom komunalnym określone sankcje, tj.:

  • Odpowiedzialność solidarna za VAT ze sprzedawcą
  • Sankcje nie będą dotyczyły płatności w formie kompensaty, potrącenia czy płatności kartą.

UWAGA: Wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do założenia rachunku bankowego.
Przed dokonywaniem płatności każdorazowo podmiot komunalny musi sprawdzać czy dany rachunek jest ujęty w wykazie VAT. Sankcji za przelew na inne konto będzie można uniknąć jeżeli w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu podmiot komunalny zawiadomi o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

3.Wprowadzenie mechanizmu Split Payment jako obowiązkowego dla niektórych podatników- od 1 listopada 2019 roku

Split Payment będzie obowiązywał w transakcjach między przedsiębiorcami przy zapłacie kwot większych niż 15 tys. zł brutto. (nie ma znaczenia czy będzie to płatność jednorazowa czy kilka). Podmioty komunalne, którzy mimo takiego obowiązku nie zastosują podzielonej płatności, zapłacą dodatkowe 30 % sankcji oraz grozić im będzie sankcja karnoskarbowa.

Na fakturach dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym Split Paymentem będzie musiała widnieć adnotacja „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. W przypadku zaliczki lub przedpłaty dokonanej jeszcze przed transakcją również będzie możliwość podzielenia płatności, nawet bez posiadania faktury. Pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT można będzie zapłacić oprócz podatku VAT także inne należności publicznoprawne (PIT, ZUS).

Już teraz warto podjąć odpowiednie działania w podmiotach komunalnych- zaktualizować procedury czy zmodyfikować systemy informatyczne.

  • Dokładnie zweryfikować treść załącznika nr 15 i odnieść go do dokonywanych zakupów (podzielona płatność)
  • Zaktualizować rachunki bankowe kontrahentów w zakresie ich zgodności z białą listą
  • Jeżeli do tej pory nie zostało to zapisane w porozumieniach ze stałymi kontrahentami to warto wskazać w nich numer rachunku, na który będą dokonywane płatności z jednoczesnym zobowiązaniem, by został on zgłoszony do urzędu skarbowego
  • Aktualizacja oprogramowania i procedur
  • Zapoznanie osób wystawiających faktury o planowanym obowiązku umieszczania na fakturze sprzedaży informacji o obligatoryjnej podzielonej płatności pod groźbą 30 % sankcji podatkowej dla wystawcy, który uchybił się takiej powinności.
Małgorzata Rzeszutek
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.