Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w VAT od 2019 r. z uwzględnieniem zmian w kosztach używania samochodów
 29 marca 2019

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych ze zmianami w przepisach podatkowych od 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. Istotna stanie się także zmiana przepisów obejmująca zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych. Zagadnienie to wiąże się z ograniczeniem prawa odliczania podatku naliczonego VAT i zostanie omówione w świetle praktycznych skutków zmian przepisów dla oceny zasadności zawierania umów leasingowych w okresie do końca bieżącego roku.

Zagadnienia dotyczące najbliższych zmian w podatku VAT, to przede wszystkim kwestie kas online i obowiązków związanych z tymi kasami fiskalnymi. Zmianie ulegają bowiem zasady i warunki odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, sytuacje wycofywania starych kas i terminy wprowadzania kas online w poszczególnych sektorach działalności gospodarczej.

Nie mniej istotne zmiany przepisów będą dotyczyć fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Będą one skutkować obowiązkowym odbieraniem ustrukturyzowanych faktur przez podmioty publiczne. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie od kwietnia 2019 r. i są związane z przepisami wprowadzanymi przez Unię Europejską.

W toku szkolenia zostaną omówione również rewolucyjne zmiany dotyczące opodatkowania od 2019 r. bonów. Sposób ich opodatkowania będzie uzależnionych od ich rodzajów. Rozpoznanie rodzaju bonu jest niezbędne dla prawidłowego rozliczenia podatkowego podatnika, szczególnie gdy w okresie świątecznym wydaje się pracownikom bony podarunkowe, czy o podobnym charakterze.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ważna zmiana terminu korekty podatku przy uldze na złe długi:

 • podstawowe warunki korekty podatku u dłużnika i wierzyciela,
 • zmiana terminu korekty u wierzyciela i dłużnika od 1 stycznia 2019 r.,
 • konsekwencje zmiany w odniesieniu do faktur wystawionych w 2018 r.
 • przepisy przejściowe.

2. Zmiany przepisów dotyczących zwrotów podatku od stycznia 2019 r.

 • uproszczenia przy składaniu deklaracji VAT,
 • stosowanie zmienionych przepisów na przełomie 2018 i 2019 r.

3. Kasy „on line”:

 • którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on line”?
 • trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”,
 • do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?
 • czy będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?
 • zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.

4. Używanie samochodów w firmie - nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od 2019 r. a odliczenie podatku VAT

 • czy nowe ograniczenia kosztów będą dotyczyć wszystkich samochodów używanych w firmie?
 • czy w związku ze usunięciem „kilometrówki” z przepisów o podatku dochodowym będzie można zaliczyć do kosztów 100% wydatków na używanie samochodu?
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu na podstawie ustawy o VAT w kontekście możliwości zaliczenia 100% wydatków na używanie samochodu do kosztów uzyskania przychodów,
 • czy nieodliczone 50% VAT będzie mogło być w dalszym ciągu kosztem uzyskania przychodów?
 • czy pomimo zmian w przepisach, samochody dotychczas znajdujące się w środkach trwałych będą amortyzowane po staremu?
 • jakie będą od 2019 r. odrębnie zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów prywatnych na potrzeby działalności oraz tych będących środkami trwałymi i użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu i innych umów o podobnym charakterze?
 • jakie będzie ograniczenie zaliczenia do kosztów czynszu leasingowego lub czynszu najmu samochodu?
 • czy te same ograniczenia kosztów, które od 2019 r. będą dotyczyć czynszu najmu lub leasingu samochodu będą dotyczyć również innych opłat wynikających z umów leasingu lub najmu (rata odsetkowa, opłaty administracyjne, serwisowe itp.)?
 • przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – czy będzie można dotychczas zawarte umowy leasingu rozliczać na dotychczasowych zasadach?
 • czy trzeba będzie zgłaszać w urzędzie skarbowym umowy leasingu zawarte do końca 2018 r.?
 • przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – jakie auta opłaca się wziąć w leasing do końca 2018 r.?
 • czy zmiana lub przedłużenie po 1 stycznia 2019 r. umowy leasingu zawartej do końca 2018 r. będzie mieć negatywne skutki na rozliczenie kosztów?
 • jakie będą nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek OC i AC oraz innych ubezpieczeń samochodów używanych w firmie?

5. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych:

 • czy faktury w zamówieniach publicznych będą obowiązkowe,
 • od kiedy odbiór faktur elektronicznych będzie obowiązkowy,
 • jakie podmioty będą obowiązane przyjmować faktury elektroniczne,
 • ustrukturyzowany format faktury – przygotowanie systemów informatycznych,
 • obowiązki oferentów w zakresie przesyłania faktur elektronicznych

6. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów:

 • nowe definicje związane bonami,
 • rodzaje bonów, forma bonów,
 • bony podlegające opodatkowaniu VAT,
 • jak odróżnić bony opodatkowane od bonów niepodlegających VAT,
 • karty rabatowe, zniżkowe, prepaid, karty podarunkowe,
 • miejsce opodatkowania i obowiązek podatkowy przy transferze bonów,
 • podstawa opodatkowania bonów,
 • fakturowanie bonów,
 • bony przekazywane nieodpłatnie - konsekwencje podatkowe,
 • przepisy przejściowe dotyczące opodatkowania bonów.

7. Istotne zmiany w uproszczeniu przepisów w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych dla podmiotów niebędących podatnikami.

8. Stawki VAT:

 • stawki VAT w 2019 r.,
 • informacja o nowej matrycy stawek podatkowych,
 • nowy sposób klasyfikacji towarów i nowa klasyfikacja usług od 2020 r.,
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – czym będzie i do czego będzie służyła.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 29 marca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Słupsk, Hotel Pod Kluką , ul. Kaszubska 22
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł netto (664,20 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
540,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Robert Goch

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie na stanowisku radcy prawnego specjalizującego się w sprawach postępowań sądowych i orzecznictwie w zakresie podatków pośrednich, a także odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie podatków zdobywał również w Trzecim Urzędzie Skarbowych w Szczecinie, gdzie pełnił funkcje zastępcy naczelnika nadzorującego działy orzecznictwa podatkowego i kontroli podatkowej oraz  w Głównym Urzędzie Podatkowym w Sztokholmie i programie akcesyjnym Generalnej Dyrekcji Podatków Republiki Francuskiej. Od 1994 roku wykładowca Stowarzyszenia Księgowych, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie podatków pośrednich (VAT, akcyza). Od 2007 roku współwłaściciel Kancelarii Prawnej obsługującej jednostki samorządu terytorialnego.
 

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.