Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Wprowadzone i planowane zmiany w podatku VAT w 2019 r.
Wydatki na samochody w kosztach podatkowych
 28 maja 2019

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zmian w podatku VAT, które sukcesywnie będą wprowadzane do porządku prawnego od kwietnia i maja, przez czerwiec i lipiec 2019 r., a także regulacji wprowadzonych w życie od początku br. dotyczących zarówno podatku VAT, jak i podatku PIT i CIT.

Zagadnienia dotyczące najbliższych zmian w podatku VAT, to przede wszystkim kwestie kas online i obowiązków związanych z tymi kasami fiskalnymi. Zmianie ulegną bowiem zasady i warunki odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, sytuacje wycofywania starych kas i terminy wprowadzania kas online w poszczególnych sektorach działalności gospodarczej.  Co istotne, wraz z wprowadzeniem kas online zostaną znowelizowane przepisy dotyczące wszystkich kas rejestrujących, które skutkować będą nałożeniem na podatników nowych obowiązków, jak choćby podpisywania oświadczeń przez pracowników o zapoznaniu się z obowiązkami związanymi z kasami fiskalnymi i ich odpowiedzialnością karnoskarbową.

Nie mniej istotne zmiany przepisów będą dotyczyć fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Będą one skutkować obowiązkowym odbieraniem ustrukturyzowanych faktur przez podmioty publiczne. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie od kwietnia 2019 r. i są związane z przepisami wprowadzanymi przez Unię Europejską.

W toku szkolenia omówione zostaną również regulacje dotyczące nowych sposobów klasyfikacji towarów i usług, które spowodują, że dotychczasowe opinie klasyfikacyjne PKWiU staną się całkowicie nieaktualne. W ich wyniku uruchomiona zostanie Wiążąca Informacja Stawkowa, która umożliwi podatnikom odnalezienie się w gąszczu nowych klasyfikacji statystycznych.

Od lipca 2019 r. mają zostać zlikwidowane deklaracje VAT, a w ich miejsce ma zostać wprowadzona nowa struktura logiczna łącząca w sobie ewidencje VAT oraz deklarację dla tego podatku. Zmiana będzie skutkować również rozszerzonym zakresem danych przekazywanych do Ministerstwa Finansów i nowymi obowiązkami nałożonymi przede wszystkim na jednostki samorządowe.

Ministerstwo Finansów projektuje również utworzenie centralnego rejestru podatników VAT czynnych zawierającego listę rachunków bankowych należących do podatników. Brak płatności za transakcję na właściwy rachunek bankowy będzie skutkować solidarną odpowiedzialnością w VAT oraz brakiem możliwości zaliczenia wydatku do podatkowych kosztów firmy.

W trakcie trwania szkolenia zostaną również przybliżone regulacje, które weszły w życie od początku 2019 r., w tym korekty przy uldze na złe długi, opodatkowanie bonów, a przede wszystkim zmiany przepisów obejmujące zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych w PIT i CIT, w tym rozliczanie kosztów polis ubezpieczeniowych, czy leasingu pojazdów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiana terminu korekty podatku przy uldze na złe długi:

 • podstawowe warunki korekty podatku u dłużnika i wierzyciela,
 • zmiana terminu korekty u wierzyciela i dłużnika od 1 stycznia 2019 r.,
 • konsekwencje zmiany w odniesieniu do faktur wystawionych w 2018 r.
 • przepisy przejściowe.

2. Wprowadzone i projektowane zmiany w 2019 r. dotyczące deklaracji VAT:

 • nowy wzór deklaracji VAT od stycznia 2019 r.
 • likwidacja JPK_VAT,
 • podatnicy zobowiązani do składania JPK_VDEK,
 • składanie JPK_VDEK przez podatników rozliczających miesięcznie i kwartalnie,
 • zakres nowej struktury - co się zmienia,
 • które deklaracje zostaną zlikwidowane a które pozostaną,
 • konsekwencje błędów w JPK_VDEK,
 • przesyłanie faktur przez administrację rządową i samorządową,
 • nowe regulacje dot. ujmowania faktur do paragonów w JPK,
 • nowy – aktualizowany raz na dobę - rejestr podatników VAT.

3. Kasy „on line”:

 • którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on line”?
 • problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”,
 • do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?
 • czy będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?
 • zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej,
 • nowe terminy serwisowania kas i sankcje za ich nieprzeprowadzenie,
 • terminy wejścia w życie nowych regulacji.

4. Wydatki dotyczące samochodów osobowych w kosztach podatkowych:

 • amortyzowanie samochodów i limity z tym związane,
 • wydatki na ubezpieczenie pojazdów w kosztach,
 • podatkowe rozliczanie leasingu:
 • rata kapitałowa i odsetkowa,
 • eksploatacja,
 • składki AC, GAP, OC, NNW.
 • nieodliczony VAT kosztem podatkowym?
 • optymalne rozliczanie wydatków na samochody o wartości ponad 150.000 zł.

5. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych:

 • elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych – obowiązek, czy przywilej?,
 • podmioty obowiązane do odbierania faktur elektronicznych,
 • format faktury elektronicznej,
 • od kiedy odbiór faktur elektronicznych będzie obowiązkowy:
 • różne terminy obowiązywania regulacji,
 • platforma elektronicznego fakturowania.

6. Regulacje dotyczące opodatkowania bonów w 2019 r.:

 • nowe rodzaje bonów,
 • bony podlegające opodatkowaniu i niepodlegające opodatkowaniu VAT,
 • jak odróżnić bony opodatkowane od bonów niepodlegających VAT,

7. Nowa matryca stawek VAT:

 • nowy sposób klasyfikacji towarów i nowa klasyfikacja usług od 2020 r.,
 • towary i usługi na które zmieniają się stawki podatkowe,
 • rozszerzenie załącznika nr 11 obejmującego towary podlegające odwrotnym obciążeniom,
 • zmiana opodatkowania e-booków i czasopism specjalistycznych od czerwca 2019 r.,
 • stosowanie stawek podatkowych w okresie przejściowym (maj/czerwiec 2019 r.),
 • Wiążąca Informacja Stawkowa – czym będzie i do czego będzie służyła.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 28 maja 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kościerzyna,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł netto (664,20 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
540,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.