Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia
Zmiany w VAT. Slim VAT 2, zmiany w fakturowaniu, zagadnienia bieżące
 20 grudnia 2021

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi od września i października 2021 r. zmianami w podatku VAT oraz zbliżającymi się nowymi regulacjami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. W toku szkolenia poruszone zostaną również aktualne zagadnienia związane z aktualnym orzecznictwem TSUE, kasami rejestrującymi oraz e-commerce.

Zmiany określane jako SLIM VAT2 są kolejną rządową inicjatywą mającą ułatwić rozliczanie, ewidencjonowanie i dokumentowanie podatku VAT. Zmiany wprowadzają wiele drobnych, lecz istotnych zagadnień wpływających na obowiązki i uprawnienia podatników. Zmiany dotyczą m.in. takich zagadnień jak: ujmowanie korekt „in minus” w transakcjach transgranicznych, ułatwienia w składaniu druku VAT-26, czy zmian w stosowaniu ulgi na złe długi.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany dotyczące nowych zasad fakturowania związanych z planowanym na 1 stycznia 2022 r. wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych, które docelowo będą obowiązkowe dla wszystkich podatników. W związku z tymi zmianami dodatkowo przewidziano pakiet zmian dotyczący faktur korygujących, duplikatów faktur oraz terminów wystawiania dokumentów przed sprzedażą.

Nie mniej istotne są ostatnie orzeczenia TSUE w sprawie VAT w gastronomii, w sprawie produktów ropopochodnych, czy też dotyczące zaniechanych inwestycji. Szkolenie dopełnią kwestie związane z wprowadzonym od połowy roku systemem e-commerce oraz kas rejestrujących.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pakiet SLIM VAT2:

 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt „in minus” podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
 • czy nowe propozycje dotyczące odliczania VAT przy imporcie usług i WNT są zgodnie z wyrokiem TSUE?
 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • istotne zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
 • zmiany w MPP,
 • stosowanie przepisów w okresie intertemporalnym.

2. Faktury ustrukturyzowane i zmiany w fakturowaniu:

 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur,
 • zmiany w duplikatach faktur,
 • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.

3. Zagadnienia bieżące:

 • kontrowersyjne regulacje dotyczące kas rejestrujących,
 • zaniechane inwestycje w świetle orzecznictwa TSUE,
 • stawki VAT w gastronomii – posiłki na wynos,
 • wyrok TSUE w sprawie rozliczania VAT od WNT wyrobów ropopochodnych,
 • sposób ustalania limitu sprzedaży dla WSTO oraz usług TBE (e-commerce).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 20 grudnia 2021
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Białystok, Hotel GOŁĘBIEWSKI, ul. Pałacowa 7
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.