Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
Zmiany w VAT w 2022 r.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi do ustawy o VAT zmianami obowiązującymi od stycznia 2022 r oraz przypomnienie ważnych zmian, które nastąpiły od października 2021 r.

Wśród zmian wchodzących w życie od stycznia 2022 r. na uwagę zasługują zmiany w zakresie fakturowania dotyczące wszystkich podatników, jak i zmiany polegające na dobrowolnym wprowadzeniu i stosowaniu faktur ustrukturyzowanych (e-faktur). Szkolenie ułatwi podjęcie decyzję o stosowaniu bądź odroczeniu stosowania e-faktur.

Od stycznia następują również zmiany w JPK_VAT wynikające m.in. ze zmian wprowadzonych pakietem e-commerce, jak również wynikających ze zmian obowiązujących od stycznia 2022 r., np. dotyczących wprowadzenia nowych symboli transakcji i ich zakresu stosowania.

Istotne zmiany od stycznia 2022 r. nastąpią również w związku z tzw. „polskim ładem”, na podstawie którego wprowadzono grupy VAT, krótsze terminy zwrotu podatku, czy możliwość opodatkowania usług finansowych.

Ważnymi zmianami są również zmiany dotyczące systemu TAX FREE, które spowodują informatyzacje dokumentów i ewidencji VAT u podatników.

Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

8 lutego 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

14 marca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

27 kwietnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

10 maja 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

24 czerwca 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Faktury ustrukturyzowane i zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r.:

 1. E-faktury:
 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur.
 1. Zmiany w fakturowaniu:
 • zmiany w duplikatach faktur,
 • zmiana w treści faktur zaliczkowych,
 • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.

2. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_VAT po zmianach od 2022 r.:

 • zmiana struktury JPK_VAT:
 • nowe oznaczenia GTU,
 • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
 • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
 • wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT.

3. Inne zmiany obowiązujące od 2022 r.:

 • grupy VAT:
 • warunki tworzenia,
 • zasady funkcjonowania,
 • przedstawiciel grupy VAT,
 • sposoby rozliczania wewnątrz grupy i na zewnątrz,
 • kto może korzystać z ułatwienia,
 • fakultatywne opodatkowanie usług finansowych:
 • rodzaj usług,
 • warunki wyboru,
 • kto może korzystać,
 • konsekwencje wyboru,
 • korzyści,
 • zmiany w TAX FREE:
 • utworzenie systemu TAX FREE,
 • warunki i zasady zwrotu podróżnym od stycznia 2022 r.,
 • nowe obowiązki ewidencyjne,
 • obowiązkowe kasy online w procedurze TAX FREE,
 • wystawianie dokumentów elektronicznych TAX FREE,
 • warunki stosowania stawki 0% po zmianach,
 • nowe terminy zwrotu podatku:
 • zwroty w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia,
 • zwroty w terminie 15 od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji.

4. SLIM VAT2 - ważne zmiany wprowadzone od października 2021 r.:

 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt „in minus” podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
 • zapłata KRUS z rachunku VAT.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.