Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
 12 marca 2020

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zmian dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów i usług. W szczególności, program szkolenia obejmuje zmiany, które nastąpią od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE:

W całej Unii Europejskiej będą nowe ujednolicone w UE zasady:

  • dokumentowania transakcji WDT w celu stosowania stawki VAT 0%,
  • rozliczania transakcji łańcuchowych,
  • rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych,
  • raportowania transakcji dla potrzeb systemu VIES.

Niezmiernie ważne dla podatników jest to, że uszczegółowieniu ulegną zasady gromadzenia dowodów umożliwiających zasady stosowania stawki VAT 0% przy WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), w szczególności w sytuacji kiedy towar jest odbierany we własnym zakresie przez nabywcę lub dostarczany transportem własnym przez dostawcę. Zmiana jest tym bardziej istotna, że wymagać będzie od podatników bezpośredniego stosowania w tym zakresie przepisów unijnych. Polski ustawodawca stwierdził bowiem, iż zmiany w Rozporządzeniu wykonawczym do Dyrektywy VAT, skoro obowiązują bezpośrednio wszystkich unijnych podatników bezpośrednio w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki VAT 0%) w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego.

Ponadto, zgodnie ze zmianami planowanymi od roku 2020, niewłaściwe wykazywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w informacji VAT-UE może skutkować pozbawieniem podatnika prawa do zastosowania stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Ponadto, istotne będą nowe, ujednolicone przepisy VAT dotyczące opodatkowania towarowych transakcji łańcuchowych w handlu między państwami członkowskimi. Zmiany będą miały istotny wpływ na ujednolicenie opodatkowania transakcji łańcuchowych, które aktualnie podlegają nieco odmiennym, krajowym regulacjom, co często prowadzi do rozbieżności i błędów w określeniu miejsca i sposobu opodatkowania transakcji WDT, WNT.

Proszę wziąć pod uwagę, ze nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – dotychczasowe doświadczenia:

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

- przemieszczenie towarów na rzecz kontrahenta,

- dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,

-  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?

b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany od 2020 roku:

a) nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez dostawcę lub firmie transportowej działającej na rzecz dostawcy,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez nabywcę lub firmie transportowej działającej na rzecz nabywcy,

b) sytuacje, w których niewłaściwe wykazanie WDT w informacji VAT-UE może od roku 2020 skutkować brakiem prawa do stawki VAT 0%

3. Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE:

a) jakie transakcje będą raportowane we wszystkich krajach UE,

b) jaki wpływ będą miały nowe zasady raportowania na możliwości weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe?

II. Towarowe transakcje łańcuchowe:

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

4. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

III. Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych:

1. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WNT - zasady funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w świetle krajowych przepisów o VAT:

a) zasady zgłaszania oraz funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w Polsce – obowiązki zgłoszeniowe oraz przeznaczenia towaru,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WNT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów a obowiązek podatkowy w WNT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego a wystawienie faktury – wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu pobrań z magazynu konsygnacyjnego.

2. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WDT - Zasady dostaw wewnątrzwspólnotowych do magazynu konsygnacyjnego w innych krajach UE:

a) czy polski podatnik może posiadać magazyn konsygnacyjny w innym kraju UE?,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WDT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów lub powrót towarów z magazynu a obowiązek podatkowy w WDT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta a wystawienie faktury – wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu WDT z magazynu konsygnacyjnego.

3. Ujednolicenie zasad opodatkowania dostawy z magazynów konsygnacyjnych (call-off stock) od 2020 roku na terytorium UE:

a) nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stock a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym – czy coś się zmieni?

b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stock,

c) jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stock,

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stock,

e) zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stock,

f) jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stock,

g) skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT w obrocie WDT/WNT
Data szkolenia: 12 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Koszalin, HUDSON Sale Konferencyjne, Połczyńska 18
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków, od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków VAT i CIT. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, w szczególności cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W ramach pracy w organach podatkowych brał również udział w międzynarodowych spotkań pracowników organów podatkowych FISCALIS organizowanych przez Izbę Skarbową we Wrocławiu, gdzie prowadził w języku angielskim wykłady w zakresie procedury kontroli podatkowej w Polsce. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.