Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zwolnienie z prowadzenia kasy rejestrującej dla sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym
31 lipca 2022
Sprzedaż wysyłkowa do polskich konsumentów najczęściej związana jest z prowadzeniem kasy fiskalnej i rozliczaniem obrotu poprzez wydawanie paragonów. Jednak część przedsiębiorców nadal korzysta ze zwolnień wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 2442).

W przypadku prowadzonej sprzedaży internetowej, aby skorzystać ze zwolnienia, dostawa towarów powinna odbywać się w systemie wysyłkowym (wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich), płatność otrzymywana jest na rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę powinno jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Ponadto przedmiotem sprzedaży nie mogą być towary, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia.

Tak więc, podatnik dokonujący sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym (za pośrednictwem firmy kurierskiej), może otrzymywać zapłatę w całości na rachunek bankowy w postaci:

  • bezpośrednich przelewów od klientów za zamówienie,
  • zbiorczych przelewów od firm kurierskich (wysyłka „za pobraniem”), wraz z zestawieniem do danej wpłaty, z którego wynika jakich transakcji dana wpłata zbiorcza dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana;
  • zbiorczych przelewów od pośredników w płatnościach np. Allegro Payu, wraz z zestawieniem do danej wpłaty, z którego wynika jakich transakcji dana wpłata zbiorcza dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Jeśli nabywcą towarów jest osoba wskazana w zamówieniu może się również zdarzyć, że zapłatę za transakcję zrealizuje prywatna osoba fizyczna inna niż nabywca. Jednak te rozbieżności pomiędzy danymi nabywcy z zamówienia a danymi płatnika z przelewu nie wykluczają prawa do zwolnienia z ewidencji na kasie, jeśli podatnik posiada ewidencję sprzedaży, która ma wszystkie wymagane przez rozporządzenie elementy oraz dowody dokumentujące zapłatę, jeśli te dowody zawierają unikalny numer zamówienia, który pozwala połączyć zapłatę ze sprzedażą wykazaną w ewidencji sprzedaży. (takie stanowiska prezentują organy podatkowe w interpretacjach m.in. z 14 lutego 2022 roku, sygn.. 0113-KDIPT1-3.4012.859.2021.2.ALN oraz z 17 maja 2022 roku, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.97.2022.1.MN).

Natomiast,  jeśli osoby fizyczne złożyły zamówienie w sklepie internetowym, zrealizowały płatność on-line oraz dokonały odbioru towaru w wybranym przez siebie punkcie odbioru a towar dostarczony był za pośrednictwem firmy trudniącej się wysyłką lub transportem towarów lub innej świadczącej usługi z zakresu wysyłki/transportu towarów niebędące pocztą lub firmą kurierską, nie zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Bez znaczenia będzie wówczas fakt, że na podstawie ewidencji i dokumentacji prowadzonej przez podatnika możliwe będzie ustalenie, do jakiego konkretnie zamówienia odnosiła się wpłata otrzymana na rachunek oraz na czyją rzecz dana sprzedaż została dokonana Nie zostanie wówczas spełniony warunek dostawy towarów w systemie wysyłkowym tj. pocztą lub przesyłkami kurierskimi.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.