Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Najbliższe szkolenia online
Temat szkolenia Data
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem zmian w JPK_VAT od kwietnia 2021 r. - szkolenie online 12.04.2021 Sprawdź szczegóły
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne - szkolenie online 13.04.2021 Sprawdź szczegóły
Podatek u źródła w 2021 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) - szkolenie online 13.04.2021 Sprawdź szczegóły
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień - szkolenie online 13.04.2021 Sprawdź szczegóły
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - szkolenie online 13.04.2021 Sprawdź szczegóły
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych" - szkolenie online 14.04.2021 Sprawdź szczegóły
Koszty podatkowe w firmie i amortyzacja. Minimum teorii - maksimum konkretnych przykładów! - szkolenie online 14.04.2021 Sprawdź szczegóły
VAT oraz wybrane problemy PIT i CIT w branży budowlanej 2021 - szkolenie online 14.04.2021 Sprawdź szczegóły
VAT 2021 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług - szkolenie online 15.04.2021 Sprawdź szczegóły
Meritum podatkowe 2021 - szkolenie online 15.04.2021 Sprawdź szczegóły
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online 15.04.2021 Sprawdź szczegóły
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2021 r. - szkolenie online 16.04.2021 Sprawdź szczegóły
Zmiany w JPK_VAT od kwietnia 2021 r. Bieżące wyroki, interpretacje i nieodpłatne świadczenia - szkolenie online 19.04.2021 Sprawdź szczegóły
Zagadnienia dotyczące faktur oraz faktur korygujących w świetle zmian przepisów od 2021 r. - szkolenie online 19.04.2021 Sprawdź szczegóły
Bezpieczne prowadzenie księgowości - o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać - szkolenie online 20.04.2021 Sprawdź szczegóły
Kasy rejestrujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r. - szkolenie online 20.04.2021 Sprawdź szczegóły
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji. - szkolenie online 20.04.2021 Sprawdź szczegóły
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT - szkolenie online 20.04.2021 Sprawdź szczegóły
Podatek VAT w 2021 roku w przedsiębiorstwach komunalnych: wodnokanalizacyjnych i gospodarki mieszkaniowej - szkolenie online 20.04.2021 Sprawdź szczegóły
Delegowanie pracowników za granicę w 2021 r. - podatki i ubezpieczenia - szkolenie online 20.04.2021 Sprawdź szczegóły
AKTUALNOŚCI PODATKOWE