Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Najbliższe szkolenia online
Temat szkolenia Data
Najnowsze zasady rozliczania VAT - praktyczne omówienie zasad powstania obowiązku podatkowego. Zasady fakturowania transakcji i wymogi dotyczące faktur ustrukturyzowanych. Omówienie nadchodzących zmian w VAT od 2023 r. - szkolenie online 6.02.2023 Sprawdź szczegóły
Pozytywna Dyscyplina - szkolenie online 6.02.2023 Sprawdź szczegóły
MICROSOFT EXCEL VBA - formularze UserForm - szkolenie online 6.02.2023 Sprawdź szczegóły
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym - szkolenie online 7.02.2023 Sprawdź szczegóły
Profesjonalny Kupiec - rozwój kompetencji zakupowych i negocjacyjnych (Szkolenie 4-dniowe) - szkolenie online 7-15.02.2023 Sprawdź szczegóły
VAT w towarowym obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów - z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2023 - szkolenie online 8.02.2023 Sprawdź szczegóły
PIT w 2023 dla płatników i podatników (w tym przedsiębiorców) - oraz inne wybrane zagadnienia - szkolenie online 8.02.2023 Sprawdź szczegóły
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne w 2023 r. - szkolenie online 9.02.2023 Sprawdź szczegóły
Zmiany w podatku VAT Slim 3 oraz podsumowanie najważniejszych zmian VAT Slim 1 i 2 - szkolenie online 9.02.2023 Sprawdź szczegóły
Obsługa BDO dla Początkujących. Zasady poruszania się po systemie BDO i tworzenie poprawnej dokumentacji - ewidencja odpadowa: KPO, KEO, wnioski, sprawozdania - szkolenie online 9.02.2023 Sprawdź szczegóły
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r. - szkolenie online 9.02.2023 Sprawdź szczegóły
Zmiany w VAT w 2023/2024 r. - szkolenie online 10.02.2023 Sprawdź szczegóły
Ceny transferowe 2023 - jakie działania podjąć, co się zmienia? - szkolenie online 13.02.2023 Sprawdź szczegóły
Excel - poziom średnio-zaawansowany (Szkolenie 2-dniowe) - szkolenie online 13-14.02.2023 Sprawdź szczegóły
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2023 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane - szkolenie online 13.02.2023 Sprawdź szczegóły
PIT za 2022 - rozliczanie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych - szkolenie online 13.02.2023 Sprawdź szczegóły
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych" po zmianach 2021/2022 oraz planowane zmiany w 2023 r. - szkolenie online 14.02.2023 Sprawdź szczegóły
PIT-2 i INNE OŚWIADCZENIA PODATKOWE OD 2023 ROKU - czyli jak nie popełnić błędów przy rozliczaniu podatku - szkolenie online 14.02.2023 Sprawdź szczegóły
USŁUGI - Opodatkowanie VAT w obrocie krajowym oraz międzynarodowym z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2023 - szkolenie online 15.02.2023 Sprawdź szczegóły
Ochrona środowiska w firmie - podstawowe obowiązki prawne dla Podmiotów korzystających ze środowiska - szkolenie online 16.02.2023 Sprawdź szczegóły
AKTUALNOŚCI PODATKOWE