Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
W najbliższym czasie
Temat szkolenia Miasto Data
Intensywne szkolenie z nowości w podatku VAT od lipca 2018 r. Split Payment, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne istotne zmiany.
(1 lub 2 dni szkoleniowe)
Lublin 22-23.05.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2018 r. Warszawa 23.05.2018
Praktyczne szkolenie z ochrony danych osobowych w działach księgowych i finansowych na gruncie RODO Łódź 23.05.2018
Podzielona Płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r. Gliwice 23.05.2018
Podzielona Płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r. Oleśnica 24.05.2018
Intensywne szkolenie z nowości w podatku VAT od lipca 2018 r. Split Payment, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne istotne zmiany.
(1 lub 2 dni szkoleniowe)
Toruń 24-25.05.2018
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy i zmiany podatkowe w 2018 roku Kraków 24.05.2018
Podatki 2018 - VAT, CIT i PIT po rewolucyjnych zmianach Łódź 25.05.2018
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym Warszawa 25.05.2018
Split payment - nowy rejestr VAT oraz inne zagadnienia z podatku VAT Kalisz 28.05.2018
Split payment - nowy rejestr VAT oraz inne zagadnienia z podatku VAT Płock 28.05.2018
Split payment - nowy rejestr VAT oraz inne zagadnienia z podatku VAT Kołobrzeg 28.05.2018
Intensywne szkolenie z nowości w podatku VAT od lipca 2018 r. Split Payment, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne istotne zmiany.
(1 lub 2 dni szkoleniowe)
Białystok 28-29.05.2018
Podzielona Płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r. Nysa 28.05.2018
Podzielona Płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r. Żary 28.05.2018
Split payment - nowy rejestr VAT oraz inne zagadnienia z podatku VAT Leszno 29.05.2018
Split payment - nowy rejestr VAT oraz inne zagadnienia z podatku VAT Sopot 29.05.2018
Podatki 2018 - VAT, CIT i PIT po rewolucyjnych zmianach Kielce 30.05.2018
Najważniejsze zmiany w podatku CIT i PIT od 2018 r. Warszawa 30.05.2018
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje Warszawa 30.05.2018
AKTUALNOŚCI PODATKOWE