Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Najbliższe szkolenia online
Temat szkolenia Data
Polski Ład - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany) - szkolenie online 27.01.2022 Sprawdź szczegóły
PODATKI W NOWYM ŁADZIE z uwzględnieniem NOWYCH rozporządzeń korygujących obowiązujących od 8 stycznia 2022 r. - rewolucyjne zmiany przepisów - szkolenie online 27.01.2022 Sprawdź szczegóły
VAT w 2022 r. Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług - szkolenie online 27.01.2022 Sprawdź szczegóły
Polski Ład - zmiany w PIT - szkolenie online 27.01.2022 Sprawdź szczegóły
Zatrudnienie cudzoziemców w praktyce - z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022 - szkolenie online 27.01.2022 Sprawdź szczegóły
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2022 r. - szkolenie online 28.01.2022 Sprawdź szczegóły
Podatek dochodowy od osób prawnych - omówienie najważniejszych zmian na 2022 r. - szkolenie online 28.01.2022 Sprawdź szczegóły
Microsoft Teams - od podstaw do eksperta - szkolenie online 28.01.2022 Sprawdź szczegóły
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online 31.01.2022 Sprawdź szczegóły
Polski Ład w CIT od 2022 r. - rewolucyjne zmiany oraz inne wybrane zagadnienia - szkolenie online 1.02.2022 Sprawdź szczegóły
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online 1.02.2022 Sprawdź szczegóły
Excel - poziom ekspercki - szkolenie online 2-3.02.2022 Sprawdź szczegóły
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT - szkolenie online 2.02.2022 Sprawdź szczegóły
Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2019-2021 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych - szkolenie online 2.02.2022 Sprawdź szczegóły
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - szkolenie online 2.02.2022 Sprawdź szczegóły
Od 2022 r. podatników i płatników czeka tylko ,,Polski Ład" w podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiany, zagrożenia, kwestie wątpliwe od strony płatnika) oraz inne wybrane zagadnienia - szkolenie online 2.02.2022 Sprawdź szczegóły
Polski Ład - rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany) - szkolenie online 3.02.2022 Sprawdź szczegóły
Wampiry emocjonalne wśród nas. Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi? - szkolenie online 3.02.2022 Sprawdź szczegóły
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących - szkolenie online 3.02.2022 Sprawdź szczegóły
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych" po zmianach 2021/2022 - szkolenie online 4.02.2022 Sprawdź szczegóły
AKTUALNOŚCI PODATKOWE