Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Bony towarowe w ramach działań promocyjnych a obowiązki płatnika
13 listopada 2022
Okres przedświąteczny to dla wielu przedsiębiorców czas promocji, rabatów. Świąteczne akcje sprzedażowe mają na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów a wartość nagród zwykle nie przekracza 200 zł, dzięki temu można skorzystać z ulg podatkowych. Są to np. drobne gadżety reklamowe i promocyjne (np. kalendarze, upominki i drobne prezenty). Zasadą jest, że reklama i promocja skierowane są do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców (posiadają ogólny, anonimowy, powszechny charakter), w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

Przypomnijmy, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące jest spełnienie łącznie wszystkich warunków określonych w powołanym zwolnieniu, tj.:

  • otrzymanie świadczenia nie jest uzależnione od dokonania przez otrzymującego jakiejkolwiek czynności na rzecz świadczeniodawcy (brak zobowiązania wzajemnego);
  • świadczenie musi mieć charakter nieodpłatny;
  • świadczenie nie jest nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności;
  • świadczenie musi pozostawać w związku z promocją lub reklamą świadczeniodawcy;
  • jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekraczać 200 zł;
  • świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby związanej z nim stosunkiem cywilnoprawnym.

Natomiast w sytuacji otrzymania nagrody w ramach promocji przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT, nie może mieć zastosowania. Stanowisko takie prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.259.2022.3.MS2).

Jeśli jednorazowa wartość prezentu przekracza 200 zł, to nie ma zastosowania ww. zwolnienie z PIT. Oznacza to, że uzyskany przez osobę fizyczną przychód z tytułu otrzymanego prezentu podlega opodatkowaniu. W takim przypadku na sprzedawcy, który przekazał prezent, nie ciążą obowiązki płatnika, nie jest on zobowiązany do poboru podatku dochodowego od prezentu. Ma on jedynie obowiązek sporządzenia informacji PIT-11. W informacji tej, w części F, wykazuje kwotę przychodu uzyskanego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej z tytułu ww. prezentu. Natomiast osoba fizyczna otrzymująca prezent, kwotę rozlicza w rocznym zeznaniu podatkowym, opodatkowując ją łącznie z innymi przychodami podatkowymi, według skali podatkowej.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.