Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Darowizna zagraniczna a podatek w Polsce
24 października 2021
Polscy obywatele, mający miejsce zamieszkania w innych krajach niekiedy otrzymują darowizny od zagranicznych osób z nimi niespokrewnionych. Pomimo braku rezydencji podatkowej w Polsce pojawia się u nich duży dylemat podatkowy, gdzie i jak wykazać do podatku ten wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Osoby fizyczne jako obdarowane powinny przede wszystkim pamiętać, że kwestia wystąpienia obowiązku podatkowego w zakresie otrzymanej darowizny nie jest uzależniona od rezydencji podatkowej, lecz od obywatelstwa lub miejsca stałego pobytu. Polska podpisała blisko 100 umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jednak dotyczą one podatków dochodowych (PIT oraz CIT), ale nie podatków majątkowych. W konsekwencji umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała zastosowania do podatków z tytułu otrzymania darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera odpowiednika art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakazujących uwzględniać umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania darowizny, a więc w chwili otrzymania kwoty na polskie lub zagraniczne konto, a nie w momencie wypłaty poszczególnych kwot na polskie konto. Podatek od darowizny płaci się raz od otrzymanej kwoty. Podstawę opodatkowania, jak i samą kwotę podatku należy wyliczyć w złotych polskich. Dla celów podatkowych należy tę kwotę przeliczyć na złote polskie według kursu z dnia otrzymania darowizny.

W celu zgłoszenia i rozliczenia podatku od darowizny osoba fizyczna - obdarowany jako podatnik zobowiązana jest złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zeznanie SD-3. Zeznanie to należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Natomiast Darczyńca nie musi składać żadnych dokumentów do urzędu skarbowego. Dla każdej z grup podatkowych, ustawodawca wyznaczył oddzielny limit nieopodatkowanych darowizn. Wynosi on:

  • 9637 zł dla darowizn przekazanych w ramach pierwszej grupy podatkowej (najbliższa rodzina),
  • 7276 zł w przypadku darowizn przekazanych w ramach drugiej grupy podatkowej (dalsza rodzina),
  • 4902 zł dla darowizn przekazanych w ramach trzeciej grupy podatkowej (osoby niespokrewnione).

Jeżeli łączna wartość darowizn od osoby należącej do danej grupy podatkowej w trakcie pięciu lat nie przekroczy ustalonego limitu, to obdarowany nie będzie musiał składać żadnej deklaracji i płacić podatku. Wartość darowizn sumuje się osobno dla każdego darczyńcy.  Obowiązek zapłaty podatku powstaje tylko wtedy, gdy wartość darowizn otrzymanych od danej osoby, w ciągu pięciu lat przekroczy ustalony limit.

Biorąc pod uwagę powyższe, opodatkowanie w Polsce zagranicznych darowizn może wydać się zaskakujące dla polskich obywateli mieszkających w innych krajach. Może się zdarzyć, że otrzymane środki pieniężne będą opodatkowane w obu krajach, w zależności co mówią przepisy kraju, w którym zamieszkuje polski obywatel.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.