Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podróże Służbowe, Delegowanie pracowników
Delegacje, rozliczenia krajowych i zagranicznych podroży służbowych oraz osób niebędących pracownikami. Kompendium zmian 2022/2023. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

Prawie każdy pracodawca wysyła swoich pracowników w podróże służbowe. Dodatkowo, w sytuacji współpracy z osobami, które nie są pracownikami, możliwe jest wysyłanie tychże osób w podróże rozliczane w sposób podobny lub analogiczny jak w przypadku podróży służbowych.

Ustawodawca w 2022 r. wprowadził dwukrotnie zmiany związane z podróżami służbowymi. Z początkiem 2023 r. w tym zakresie również przewidziano zmiany. Dodatkowo planuje również zmiany w zakresie wysokości stawki za km przebiegu pojazdu przy zwrotach pracownikom. Podczas szkolenia zostaną zatem omówione zagadnienia z rozliczaniem podróży służbowych i podróży osób niebędących pracownikami.

Ponadto instytucja podróży służbowych oraz podróży osób niebędących pracownikami wywołuje określone skutki podatkowe na gruncie CIT, PIT, VAT jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych zarówno dla pracodawców/podmiotów wysyłających jak i dla pracowników czy też innych osób fizycznych, które są wysyłane w podróże służbowe. Szkolenie będzie zatem doskonałą okazją do przybliżenia powyższych zagadnień.

Prowadzący:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współ-autor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: ,,Doradca Podatkowy" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz ,,Kadry i Płace" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

10 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

7 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

5 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawne regulacje podróży służbowych.

2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).

3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.

4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.

5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).

6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.

7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.

8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.

12. Rozliczanie podróży służbowych.

13. Wysokość należności związanych z podróżami służbowymi po zmianach wprowadzanych dwukrotnie w 2022 r. oraz zmiany w wysokościach należności od 2023 r.

14. Podróże osób niebędących pracownikami.

15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.

16. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.

17. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019 r. oraz planowane zmiany w wysokości stawek za km przebiegu pojazdu.

18. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży - ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.

19. Podatek u źródła a podróże służbowe

20. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.

21. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

22. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna - przykłady rozliczeń.

23. Podróż służbowa a oddelegowanie.

24. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.

25. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.

26. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].